Školou zněla angličtina

SigmundovaAktuálně, Stalo se

Na naší školu zavítal atašé velvyslanectví USA, který v Olomouci otevřel další Americké centrum. Pohovořil o možnostech studia
a pracovních pobytů v USA.  Vyzdvihl důležitost učit se cizí jazyk a přiblížil studentům práci ambasadora.