Školní

virtuální prohlídka


Image

Budova teoretického vyučování

 • V budově se nachází 21 učeben pro výuku teoretických předmětů
 • Z toho jsou dvě specializované učebny výpočetní techniky
 • Dále učebny 3D tisku, měření, připravujeme učebnu automatizace
 • Všechny učebny jsou vybaveny PC + dataprojektorem
 • Učebny jsou dále vybaveny pomůckami podle vyučovaných předmětů
 • Všechny učebny jsou pokryty signálem Wi-Fi
 • Další dvě učebny CNC slouží k výuce odborného výcviku
 • Vzhledem k vyučovaným oborům nejsou učebny bezbariérové

Budova oborného výcviku

 • V budově se nachází 11 učeben pro výuku odborného výcviku
  • Učebna č. 1 - vrtací dílna
  • Učebna č. 2 - kombinovaná dílna soustružnická a frézovací
  • Učebny č. 3 a č. 4 - soustružnické dílny
  • Učebna č. 5 - frézařská dílna
  • Učebna č. 6 - kovárna
  • Učebna č. 7 - autoklempírna
  • Učebna č. 8 - dílna CNC a laserová
  • Učebna č. 9 - dílna strojních mechaniků
  • Učebna č. 10 - nástrojářská dílna
  • Učebna č. 11 - učebna CNC
 • Dále jsou zde 3 učebny pro výuku teorie
 • Samozřejmostí je pokrytí Wi-Fi
 • Budova je bezbariérová

Image

Image

Budova domova mládeže

 • V budově se nabízí ubytování pro 36 žáků ve dvoj a trojlůžkových pokojích
 • Dále zde najdete:
  • Společenskou místnost
  • Hernu
  • Posilovnu
  • Kuchyňku
  • Dílnu
 • Samozřejmostí je pokrytí Wi-Fi
 • Vzhledem k vyučovaným oborům není domov mládeže bezbariérový