domov mládeže

Domov mládeže při Sigmundově střední škole strojírenské, Lutín poskytuje ubytování pro naše žáky, ev. i pro žáky jiných škol v nově vybavených pokojích. Pokoje jsou většinou obsazeny dvěma žáky, výjimečně třemi osobami. Dále žáci mají k dispozici kuchyňku, studovnu, hernu, společenskou místnost, dílnu a posilovnu. Celá budova je pokryta signálem Wi-Fi.

Žáci mají zajištěno celodenní stravování a můžou rovněž v kuchyňce zkoušet vlastní kuchařské umění.


Jak se ubytovat

Na DM můžeš přijet den před oficiálním zahájením školního roku v době od 17:00 do 21:30 hodin nebo v den zahájení školního roku od 7:30 h.

O platbě

Ceny platné od 1. 2. 2023

Poplatek za ubytování: 1000 Kč / měsíc

Celodenní strava: 140 Kč/den
(škola přispívá dalšími 150 Kč/den)

Jak zaplatit

Platba je možná složenkou nebo převodem z účtu.

Na začátku září obdrží žáci zálohovou fakturu na měsíc září, na začátku každého dalšího měsíce obdrží žáci vyúčtování minulého měsíce podle odebrané stravy a zálohu na další měsíc se započtením případného přeplatku nebo nedoplatku.

Provoz DM

Příjezd do DM
neděle
17:00–21:30
pondělí
5:30–7:40
Studijní klid
Pevná studijní doba
16:15–17:15
Individuální studijní doba
18:30–19:30
Stravování
Snídaně
5:45–7:30
Oběd
11:00–12:30
Večeře
17:15–18:00
Osobní volno žáků
1. ročník
do 20:30
2. – 4. ročník
do 21:00

Poradenské pracoviště pro domov mládeže

Žáci ubytovaní na DM mají k plně dispozici poradenské pracoviště školy a  mimoto mohou využít:

Lenka Danielová - metodik prevence
SUDÝ týden - úterý od 18:00 do 19:00 h místnost č. 218
nebo jindy dle osobní dohody

Vladimír Smékal - vedoucí domova mládeže
úterý až čtvrtek od 9:00 do 14:00 h
kancelář zástupce ředitele -  školní dílny