Wi-Fi Eduroam

Na této stránce jsou popsány veškeré informace k síti Eduroam na Sigmundově škole v Lutíně pro uživatele z jiných organizací.

This page provides basic information about Eduroam for visitors at Sigmundova škola in Lutín.

Image

Wi-Fi Eduroam Informace
pro návštěvníky

O co se jedná?
Vítejte na stránkách mezinárodního projektu Eduroam. Jedná se o projekt mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je projekt Eduroam zastřešován sdružením Cesnet.
Pokud se chcete připojit se svojí Eduroam identitou z Vaší domovské organizace, vše by mělo být zcela automatické. Jak získat svou identitu zjistíte na stránkách své organizace. Seznam připojených institucí naleznete zde.

Parametry připojení
• SSID: eduroam
• Zabezpečení: WPA2 (AES)
Program pro nastavení parametrů připojení je zde

Podpora
Pokud budete mít s přístupem problémy, kontaktujte IT pracoviště školy nebo nás kontaktujte na e-mailu eduroam@sigmundovaskola.cz. V případě potřeby poskytneme podporu Eduroamu i uživatelům jiných organizací.

Pokrytí
K síti Eduroam je možno se připojit v těchto budovách:

– Budova škola
– Budova dílen
– Budova domova mládeže

Wi-Fi Eduroam Informations
for visitors

  Eduroam
  Eduroam is an international project engaged in supporting mobility and roaming within the National Research and Education Networks (NREN). In the Czech Republic, the project is carried out by the Cesnet.
  This website provides information about connecting to the wireless network (WiFi) of Sigmundova škola in Lutín, which participates in this project.

  Access
  In Eduroam, a unique identity consisting of a username with @ and a realm (domain name) attached is required for identification (e.g. john_dowe@sigmundovaskola.cz). It is always necessary to provide the complete identity including the realm, because the realm is used for directing authentication requests. Username without a realm is not valid within the Eduroam project.
  Information on how to gain your own identity can be found on web pages of your home institution. A list of connected institutions is here.

  Support
  Eduroam support (user wireless devices, identities) is provided by your home organization. Local network administrators can provide advice or basic support for foreign users. In case of a problem with Eduroam, please contact us on eduroam@sigmundovaskola.cz.

  Supported wireless protections
  • SSID: eduroam
  • Security: WPA2 (AES)
  The program for setting up the parametres is eclosed here

  Coverage
  The EDUROAM connection is available in the following buildings:

  – School building
  – Plant building
  – Accommodations building

  How to connect your device
  Instructions for the wireless settings of your device can be found here (in Czech).