Historie
a současnost

Inovativní strojírenství, skvělá praxe, a ještě lepší uplatnění. Sigmundova škola stojí na pevných základech.

Některé významné události

Z pohledu historie

1859

Ludvík Sigmund z Třebčína začal vyrábět dřevěné stojanové pumpy. Jeho syn Jan, nar. 1875, byl prvním učněm firmy.

1894

Vznik J&F Sigmund v Lutíně.

1908

Řemeslnická dílna zaregistrována jako veřejná společnost „Továrna na čerpadla – bratři Sigmundové v Lutíně“.

1917

Firma už měla 7 učňů.

1920

Firma má 15 učňů s řádnými učebními smlouvami.

1928

Firma zřizuje pro své učně dvouletou „pokračovací školu kovodělnou“.

1929

Řemeslnická dílna zaregistrována jako veřejná společnost „Továrna na čerpadla – bratři Sigmundové v Lutíně“.

1930

Firma má 126 učňů s učebními smlouvami.

1934 - 1935

Zahájena skupinová výuka učňů s tříletou učební dobou pro obory zámečník, soustružník, nástrojař.

1935 - 1936

1. ročník měl 40 učňů,
2. ročník měl 29 učňů.

1940

Postaven nový učňovský internát.

1950

Zřízeno „Středisko pracujícího dorostu“.

1952

Učiliště převedeno do systému „Státních pracovních záloh“ (SPZ).

1958

Zrušení SPZ, odloučení dílen OU.

1970 - 1980

Rekonstrukce učňovských dílen, stavba sociálního přístavku, generální oprava budovy školy.

1984 - 1987

Výměnné pobyty žáků a pedagogických pracovníků s učilištěm ze Lvova, Ukrajina.

1984 - 1987

Výstavba nové budovy školy.

1988 - 1990

Zakoupeny první CNC stroje od firmy EMCO MAIER.

1. 7. 1991

Zřízena samostatná příspěvková organizace „Střední odborné učiliště strojírenské, Lutín“ (= delimitace od podniku Sigma Lutín).

1991 - 1993

Přestavba původní budovy školy zpět na internát.

1992 - 1993

Budování pracovišť pro nestrojírenské obory Provoz služeb a Technicko-administrativní pracovník.

1997

Propůjčení čestného názvu „Sigmundovo střední odborné učiliště strojírenské“. Převod pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

1998

První výměnný pobyt žáků s tvorbou projektů s partnerskou školou Werner von Siemens Schule, Wetzlar v SRN.

2000

Zahájení rekvalifikačních kurzů pro Úřad práce Olomouc.

1. 4. 2001

Převedení do působnosti Olomouckého kraje.

1. 9. 2005

Změna názvu školy na: Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín

2004 - 2006

Realizace projektu „Středisko celoživotního vzdělávání ve strojírenských oborech„, první projekt z EU fondů. Vybudovány tři učebny za 3,2 mil Kč.

2008 - 2014

Realizace projektu „Středisko celoživotního vzdělávání ve strojírenských oborech II.„, obnova části strojního parku za 16 mil Kč.

2013 - 2014

Provedena komplexní oprava pláště a střechy budov teoretického vyučování a domova mládeže za 26 mil Kč.

2017 - 2018

Komplexní oprava budovy dílen, obnova strojního parku a počítačové sítě za 108 mil Kč.

Sigmundova škola

V současnosti

Na Sigmundově škole dostane příležitost úplně každý. Absolventi jsou skvěle uplatnitelní a připraveni začít hned po škole pracovat nebo se dále vzdělávat.

Jsme skvělou volbou pro všechny, které zajímá strojírenství a technika. Díky kvalitnímu technickému vzdělání a důrazu na praxi se naši žáci nemusí po škole bát o uplatnění. Bonusem navíc jsou skvělí přátelé z řad spolužáků a samostatnost, díky které se v životě neztratí.


Sigmundova škola

V současnosti

Na Sigmundově škole dostane příležitost úplně každý. Absolventi jsou skvěle uplatnitelní a připraveni začít hned po škole pracovat nebo se dále vzdělávat.

Jsme skvělou volbou pro všechny, které zajímá strojírenství a technika. Díky kvalitnímu technickému vzdělání a důrazu na praxi se naši žáci nemusí po škole bát o uplatnění. Bonusem navíc jsou skvělí přátelé z řad spolužáků a samostatnost, díky které se v životě neztratí.


V současnosti

V současnosti

Na Sigmundově škole dostane příležitost úplně každý. Absolventi jsou skvěle uplatnitelní a připraveni začít hned po škole pracovat nebo se dále vzdělávat.

Jsme skvělou volbou pro všechny, které zajímá strojírenství a technika. Díky kvalitnímu technickému vzdělání a důrazu na praxi se naši žáci nemusí po škole bát o uplatnění. Bonusem navíc jsou skvělí přátelé z řad spolužáků a samostatnost, díky které se v životě neztratí.

Image

Naše hlavní

Partnerské firmy

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Chceš se o nás dozvědět víc?

zjisti, proč u nás studovat

12 důvodů, proč studovat u nás
Vyber si svůj obor