Obhajoba maturitní práce

SigmundovaAktuálně, Úspěchy studentů

Vojta Lottmann, žák PT 2., obhajoval maturitní práci na téma „Elektromechanický převod výkonu podle Ing. Josefa Sousedíka“. Práce byla zajímavá a splňovala kritéria k připuštění k maturitě. Budeme držet palce i při ústní zkoušce.      

Soutěž v CAD programech

SigmundovaAktuálně, Úspěchy studentů

V Olomouci se konal už 15. ročník regionální soutěže v CAD programech Autodesk Inventor a AutoCAD. Klání se uskutečnilo ve středu 20. března v prostorách Střední průmyslové školy strojnické (SPŠS) Olomouc za účasti hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka, který nad …

Za zkušenostmi do světa

SigmundovaAktuálně, Úspěchy studentů

artek Vit ze třídy OK 2. se na chvíli trhnul a zmizel v krásné slunné Itálii ve vesničce Mercato Saraceno. Ujal se ho Roberto Giorgani a začali svařovat, brousit, ohýbat, až se z plechů kouřilo. Tvořili točité schodiště …

Květinový den

SigmundovaAktuálně, Úspěchy studentů

Již dlouhá léta se účastníme sbírky Ligy proti rakovině. I když řádil „covid“, tak jsme vybírali peníze přispěním rovnou na účet Ligy… Těší nás, že se daří kytičky prodávat a přispívat na dobrou věc. Poděkování …

Máme stříbro!!!!

SigmundovaAktuálně, Úspěchy studentů

Sinumerik cup je soutěž pro mladé technology a programátory. Motivuje studenty středních škol k týmové práci a pomáhá jim se připravit na budoucí povolání. V letošním ročníku získali studenti naší školy skvělé druhé místo a zároveň jistotu, …

Ročníkové práce

SigmundovaAktuálně, Úspěchy studentů

Studenti třetího maturitního ročníku se v technologii učili vytvořit a prezentovat ročníkovou práci na téma, které si vybrali. Získali zkušenost, nejen ve zpracování písemného projevu, ale hlavně i v projevu ústním. Vše se jim bude hodit k maturitě …

Soutěž v angličtině

SigmundovaAktuálně, Úspěchy studentů

Dne 12. 4. 2023 proběhlo v Šumperku krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce pro SOŠ. Naši školu reprezentoval Viktor Navrátil ze třídy PT 1. a vybojoval krásné 5. místo, což znamená, že je 5. nejlepší v angličtině ze všech žáků SOŠ v celém …

České ručičky

SigmundovaAktuálně, Úspěchy studentů

Celostátní soutěž řemesel nazvaná České ručičky byla pro naši školu úspěšná. Student 3. ročníku David Račanský obsadil v nabité soutěži krásné 3. místo. Gratulujeme!