Úřední deska

Tady najdete povinně zveřejňované informace, údaje o naší škole
a dokumenty na úřední desce.

Povinně zveřejňované dokumenty

Výroční zprávy

Plány práce na školní rok

Povinné informace

Název školy:
Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín

Adresa školy:
Jana Sigmunda 242, 783 49 Lutín

Právní forma:
příspěvková organizace

Zřizovatel:
Olomoucký kraj

Adresa zřizovatele:
Jeremenkova 40 A, 779 00 Olomouc

Ředitel:
Mgr. Pavel Michalík

Údaje o jmenování:
Dne 25. 8. 2003 byl jmenován do funkce ředitele školy Mgr. Pavel Michalík, UR/58/49/2003 ze dne 31. 7. 2003 se souhlasem MŠMT ze dne 9. 7. 2003, č.j. 22 529/03-25

Úplné znění zřizovací listiny ze dne 25. 4. 2022

RED IZO – ředitelství:
600 017 192

IZO – střední školy:
110036859

IZO – domova mládeže:
110036867

:66935733
DIČ: CZ66935733

E-mail:
sekretariat@sigmundovaskola.cz

Web:
www.sigmundovaskola.cz

Telefon:
Sekretariát – 585 757 711
Dílna – 585 757 718
Domov mládeže – 606 069 272

Úřední hodiny
Pondělí7:00 h – 15:00 h
Úterý7:00 h – 15:00 h
Středa7:00 h – 15:00 h
Čtvrtek7:00 h – 15:00 h
Pátek-----

Aktuálně vyvěšené dokumenty

Název dokumentu

Vyvěšen od

Vyvěšen do

Číslo jednací

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024 - 2025

17. 1. 2024

30. 6. 2024

SIGS 53/2024/Mi
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024 - 202516. 5. 202430. 6. 2024SIGS 270/2024/Mi

Oznámení výsledků voleb do školské rady

13. 6. 20241. 9. 2024SIGS 528/2024/Mi

Vymezení předmětu činnosti:
Škola, je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.
Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou.
Připravuje žáky pro výkon dělnických povolání a odborných činností v oblasti strojírenství v odpovídajících učebních oborech, které jsou ukončeny závěrečnou zkouškou a ve studijních oborech pro výkon náročných dělnických povolání, kde je studium ukončeno maturitní zkouškou. Studium v učebních oborech je tříleté a ve studijních oborech je čtyřleté. Dále je možno pokračovat v nástavbovém denním dvouletém studiu (večerním tříletém studiu), které je určeno pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v určitém učebním oboru. Toto studium je ukončeno maturitní zkouškou.
Škola zajišťuje žákům teoretické vyučování, praktické vyučování a výchovu mimo vyučování. Je školou regionální, komplexní a spolupracuje s několika desítkami firem v regionu, ve kterých zajišťuje provozní praxi žáků vyšších ročníků.

Součástmi školy je domov mládeže.

Škola zajišťuje ve spolupráci s dalšími partnery různé formy celoživotního vzdělávání ve strojírenských a přidružených oborech.

Studijní obory:
Mechanik seřizovač, Provozní technika (nástavbové studium)

Učební obory:
Karosář (Klempíř – strojírenská výroba), Nástrojař, Obráběč kovů, Strojní mechanik (Zámečník)

Jména osob určených k poskytování informací:
Ing. Pavla Dobrá, sekretářka ředitele, tel. 585 757 711, e-mail: sekretariat@sigmundovaskola.cz
Mgr. Pavel Michalík, ředitel školy, tel. 585 757 731

Sazebník úhrad za poskytování informací
V souvislosti s vyřizováním žádostí o poskytnutí informací vydává ředitel školy sazebník úhrad nákladů spojených s poskytnutím informací.

Věcné náklady
– pořízení kopie – formát A4
– pořízení kopie elektronické podoby
– papír – formát A4
– náklady spojené s odesláním požadované informace dle sazebníku České pošty

Osobní náklady (v případě, že poskytnutí požadované informace vyžaduje činnost nad rámec běžných povinností pověřeného pracovníka)
Vychází se z průměrné hodinové mzdy násobené časovou náročností vyhledání a poskytnutí informace.
Úhrada nákladů spojených s vyřízením žádosti o poskytnutí informace se provádí předem proti potvrzení na pokladně školy.

Jméno pracovníka pověřeného přijímáním a evidencí stížností, podnětů a oznámení:
Ing. Pavla Dobrá, sekretářka ředitele, tel.: 585 757 711, e-mail: sekretariat@sigmundovaskola.cz