Naše

Školní jídelna

Jak si objednat stravu

Stravování našich žáků i zaměstnanců zajišťujeme v jídelně firmy Sigrest s. r. o., která prakticky leží ve středu trojúhelníku škola - dílna - domov mládeže. Pro domov mládeže zajišťuje celodenní stravu, pro ostatní žáky obědy.

Jídelníček nabízí výběr ze tři jídel na oběd. Výběr se provádí pomocí elektronického systému, který umožňuje dva základní způsoby objednání stravy:

  • ve webové aplikaci,
  • na terminálu v jídelně, přiložením čipu se strávník přihlásí, vybere si jídlo a opětovným přiložením čipu objednávku potvrdí a současně se odhlásí,
  • ubytovaní žáci si navíc objednávají i další jídla celodenní stravy.
  • Obecná informace pro strávníky Sigrest s. r. o.

Upozornění pro strávníky:
Stravu je nutné objednávat pro výdejnu "SPOLÁK"!!!

Jak zaplatit stravu

Platba za stravu probíhá ve dvou režimech:

 • Žáci i zaměstnanci si v systému nabijí kredit a pomocí platební brány přímo ve webovém portálu nebo v hotovosti v kanceláři jídelny každé pondělí od 11:00 do 12:30 h.
 • Platební brána umožňuje podobné platby jako v e-shopech, pomocí platební karty (musí být povoleny platby na internetu) nebo bankovním převodem.
 • Při objednání stravy se z kreditu odečítá částka, kterou hradí žáci. Škola pak jídelně doplácí cenu do plné ceny.
 • Ubytovaným žáku je strava jednou měsíčně fakturována i s ubytování, to znamená, že ubytovaní žáci si nenabíjí kredit.

Noví strávníci (např. žáci 1. ročníků) dostanou přihlašovací jméno, instrukce pro registraci a návod pro používání systému. Pro registraci do stravování je nutný e-mail žáka.

Cena pro žáky od 1. 2. 2023

Jídlo

Cena

Snídaně

25,- Kč

Přesnídávka

20,- Kč

Oběd

50,- Kč

Večeře

45,- Kč

CELKEM

140,- Kč

Obědy pro veřejnost?


Firma Sigrest s. r. o. nabízí i stravování pro veřejnost. Více informací naleznete na jejich stránkách www.sigrest.cz