poradenské pracoviště

Jsme tu pro tebe, když máš nějaký problém ve škole, s učením, nebo potřebuješ pomoc a radu.

Image

Ing. Oldřich Fojtek

Výchovný poradce

Když se ti ve škole nedaří, nebo máš ty či tví spolužáci nějaké problémy, obrať se na mě.

Kontakt

E-mail: oldrich.fojtek@sigmundovaskola.cz
Telefon: +420 585 757 737
Mobil: +420 721 747 947
kabinet 220, 2. patro vpravo

Konzultace v sudý týden
úterý 12:30 – 13:15,
středa 12:30 – 13:15

Konzultace v lichý týden
pondělí 12:30 – 13:15,
čtvrtek 12:30 – 13:15

Další konzultační hodiny lze domluvit dle potřeby.

Image

Ing. Lenka Pomykalová

Kariérový poradce

Můžeš se na mě obrátit pro radou ohledně tvé kariéry.

Kontakt

E-mail: lenka.pomykalova@sigmundovaskola.cz
Telefon: +420 585 757 735
Mobil: +420 774 747 428
kabinet 122, 1. patro vpravo

Konzultace v sudý týden
pondělí 8:20 – 9:05,
středa 9:25 – 10:10

Konzultace v lichý týden
pondělí 9:25 – 10:10,
čtvrtek 10:15 – 11:00

Další konzultační hodiny lze domluvit dle potřeby.

Image

Mgr. Hana Grundová

Metodik prevence

Obrať se na mě, jestli potřebuješ pomoci, nebo se ti zdá, že se v tvém okolí děje něco, co není v pořádku.

Kontakt

E-mail: hana.grundova@sigmundovaskola.cz
Telefon: +420 585 757 723
Mobil: +420 770 128 311
kabinet tělesné výchovy – přízemí vlevo

Konzultace v sudý týden
úterý 12:00 – 12:25,
úterý 14:00 – 15:00

Konzultace v lichý týden
úterý 12:00 – 12:25,
úterý 14:00 – 15:00

Další konzultační hodiny lze domluvit dle potřeby.

Image

Mgr. Jan Švec

Školní psycholog

Něco tě trápí, nevíš si
s něčím rady, nebo si zkrátka jen potřebuješ promluvit
a nevíš s kým? Neboj se
a napiš mi, nebo rovnou přijď za mnou do pracovny!

VÍCE ZDE

Kontakt

E-mail: jan.svec@sigmundovaskola.cz
Mobil: +420 608 203 708
(pouze ve středu)
knihovna – 2. patro vlevo

Konzultace v sudý týden
středa 7:30 – 9:00,
středa 10:15 – 14:15

Konzultace v lichý týden
středa 7:30 – 11:55,
středa 12:30 – 14:15

Schůzku s psychologem lze domluvit e-mailem nebo přes prostředníka (Mgr. Grundová, Mgr. Bušinová)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuF1omjSc6sfB5Yc-WG5AOM2i3IXFU9WZsM2f9VeivrqfQYw/viewform

Výchovný poradce

 • zaměřuje se na pomoc při vyhledávání žáků, kteří potřebují zvláštní pozornost ve vzdělávání
 • připravuje návrhy další péče o tyto žáky,
 • zajišťuje podmínky pro integraci žáků se speciálně vzdělávacími potřebami,
 • zprostředkovává ostatním pracovníkům školy nové metody pedagogické diagnostiky a intervence, metodickou pomoc v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů apod.,
 • snaží se předcházet a případně řešit výchovné obtíže žáků, vytvářet systém včasné identifikace žáků s výukovými potížemi a strategii pro jejich prevenci.

Kariérový poradce

 • podporuje k zodpovědnému řízení vlastní kariéry (career management).
 • realizuje individuální nebo skupinové poradenství zaměřené na volbu vzdělávací a profesní dráhy,
 • identifikuje schopnosti, zájmy, dovednosti
  a vzdělávací potřeby žáků
  s využitím kariérové diagnostiky,
 • poskytuje informace
  o oborech, povoláních, profesních cestách,
  o vzdělávacích příležitostech, jak
  v oblasti formálního, tak neformálního celoživotního vzdělávání,
 • poskytuje aktuální odborné informace o trhu práce,
 • organizuje informační, poradenské
  a vzdělávací akce k volbě povolání pro rodiče, žáky, studenty, veřejnost.

Metodik prevence

 • působí především v oblasti prevence rizikového chování žáků,
 • zajišťuje intervence v krizových situacích (úrazy, úmrtí blízkých,…),
 • metodicky vede činnost ostatních učitelů v oblasti rizikových projevů chování žáků,
 • v případě výskytu těchto jevů se podílí na intervenci
  a následné péči,
 • sleduje žáky s rizikovým chováním,
 • spolupracuje s rodiči
  a třídními učiteli těchto žáků,
 • součástí jeho práce jsou aktivity zaměřené na prevenci rizikového chování žáků – prevence kriminality, zneužívání návykových látek, násilí, šikany, záškoláctví apod.,
 • věnuje se prevenci v oblasti zdravého životního stylu, prevenci v oblasti sexuální, mravní a multikulturní výchovy.

Psycholog

 • poskytuje psychologické poradenství žákům
  a studentům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi
 • poskytuje psychologické poradenství rodičům
  a zákonným zástupcům, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívaly
 • spolupracuje s pedagogy, aby se jim s žáky a studenty pracovalo co nejlépe a co nejefektivněji
 • poskytuje pomoc a podporu při řešení osobních problémů, které mohou souviset
 • konzultuje při problémech s učením
 • pracuje s třídními kolektivy
  s cílem zlepšit sociální klima pro všechny studenty
  a vyučující
 • provádí anonymní průzkumy
  a anketní šetření, které mají za cíl zkvalitnit vzdělávací prostředí školy

Chceš si raději promluvit s někým mimo školu?

Zkus zavolat na Linku bezpečí

Linka bezpečí
116 111
pomoc@linkabezpeci.cz