Adaptační kurz proběhl za krásného počasí

SigmundovaAktuálně, Stalo se

Poprvé jsme vyrazili na adaptační kurz na starou dobrou Anežku. Počasí bylo jako malované, takže jsme stihli úplně všechno. Procházky, fotbálek, teamové hry, koupání i střelbu. Teď už jsou naši prváci adaptovaní.