Průzkum Dukovan a Dalešic

SigmundovaAktuálně, Stalo se

Studenti prvních a druhých ročníků se vydali na odborný výlet do Dukovan a Dalešic. Počasí jim přálo a tak mohli prozkoumávat jadernou a přečerpávací elektrárnu. Exkurze se moc líbila a poznatky budou využity jak ve škole, tak i v dalším životě.