Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024 – 2025

Pavel MichalíkAktuality přijímacího řízení

Vážení uchazeči, vážení rodiče,

zde jsou výsledky 2. kola přijímacího řízení, výsledkové listiny jsou uspořádány podle jednotlivých oborů a uchazeči jsou vyznačeni pomocí registračního čísla dipsy.cz, které bylo přiděleno při registraci přihlášky.

Maturitní obory:

 

Obory s výučním listem:

Všem uchazečům blahopřejeme k přijetí ke studiu u nás, eventuálně na škole s vyšší prioritou.

Poučení:
Tyto výsledkové listiny nahrazují rozhodnutí o přijetí, případné odvolání proti rozhodnutí můžete podat podle Školského zákona 561/2004 Sb. §60l  do tří pracovních dnů od zveřejnění, to je do 26. 6. 2024. Odvolat se lze podle Správního řádu 500/2004 Sb. §82 odst. (1) jen proti výroku, to je v případě nepřijetí. V případě přijetí se nelze samostatně odvolat k bodovému hodnocení, to je k odůvodnění výroku.

V případě nejasností volejte 585 757 711.

Průvodce přijímacím řízením