Naši další

Učitelé a zaměstnanci


Učitelé teoretického vyučování

Jméno
Funkce
Aprobace
Třídnictví
Telefon
E-mail
Mgr. Bušinová Jitka
zástupce TV
M, ICT
585 757 734
jitka.businova@sigmundovaskola.cz
Ing. Dostálová Marie
TE, ST, STK
585 757 740
marie.dostalova@sigmundovaskola.cz
Ing. Fojtek Oldřich
výchovný poradce
ZPV, TM, ELZ
PT 1.
585 757 737
oldrich.fojtek@sigmundovaskola.cz
Mgr. Fojtková Blanka
ČJ, NJ
MS 1. A
585 757 741
blanka.fojtkova@sigmundovaskola.cz
Mgr. Grundová Hana
TV, ZPV, Ekologie
KNS 1.
585 757 723
hana.grundova@sigmundovaskola.cz
Bc. Hanák Jakub
AJ
585 757 749
jakub.hanak@sigmundovaskola.cz
Ing. Hejl Miroslav
TE, ST, STK
KNS 3., OK 3.
585 757 737
miroslav.hejl@sigmundovaskola.cz
Mgr. Horecká Eva
AJ
MS 4. A
585 757 710
eva.horecka@sigmundovaskola.cz
Ing. Jalůvka Petr
TE, ST, STK
PT 2.
585 757 729
petr.jaluvka1@sigmundovaskola.cz
Mgr. Kantor Tomáš
ON, TV
MS 1. C
585 757 723
tomas.kantor@sigmundovaskola.cz
Mgr. Kratochvílová Jitka
AJ, ČJ
OK 2.
585 757 749
jitka.kratochvilova@sigmundovaskola.cz
Mgr. Máčala Marcel
zástupce TV
M, TV
585 757 734, 585 757 723
macala.marcel@sigmundovaskola.cz
Mgr. Michalík Pavel
ředitel
M, F
585 757 731
pavel.michalik@sigmundovaskola.cz
Mgr. Lukáš Nápravník
ON, TV
OK 1.
585 757 723
lukas.napravnik@sigmundovaskola.cz
RNDr. Plachá Zdeňka
M, AJ, ICT
585 757 730
zdenka.placha@sigmundovaskola.cz
Ing. Pomykalová Lenka
koordinátor ICT, kariérový poradce
ST, STK, CAD
MS 2. A
585 757 735
lenka.pomykalova@sigmundovaskola.cz
Mgr. Pospíšilová Hana
ČJ, D
MS 3.
585 757 710
hana.pospisilova@sigmundovaskola.cz
Mgr. Slováčková Michaela
M, ICT
MS 1. B
585 757 735
michaela.slovackova@sigmundovaskola.cz
Ing. Tabery Jiří
TE, ST, STK
585 757 737
jiri.tabery@sigmundovaskola.cz
Mgr. Vaněk Tomáš
TE, ST, STK
KNS 2.
585 757 729
tomas.vanek@sigmundovaskola.cz
Ing. Wernerová Daniela
koordinátor ŠVP
Ekonomika, ST, STK
MS 2. B
585 757 743
daniela.wernerova@sigmundovaskola.cz

Učitelé odborného výcviku

Jméno
Funkce
Telefon
E-mail
Ing. Černý Miloslav
585 757 727
miloslav.cerny@sigmundovaskola.cz
Ehl Ladislav
585 757 736, 585 757 748
ladislav.ehl@sigmundovaskola.cz
Kapusta Slavo
vedoucí učitel OV
585 757 739
slavo.kapusta@sigmundovaskola.cz
Kaštyl Jakub
zástupce PV
585 757 718, 771 517 197
jakub.kastyl@sigmundovaskola.cz
Mašláň Miroslav
585 757 727, 585 757 748
miroslav.maslan@sigmundovaskola.cz
Pečiva Libor
585 757 727
libor.peciva@sigmundovaskola.cz
Porteš Ladislav
585 757 746
ladislav.portes@sigmundovaskola.cz
Radiměřský Michal
585 757 712
michal.radimersky@sigmundovaskola.cz
Soldán Jan
585 757 736
jan.soldan@sigmundovaskola.cz
Špičák Petr
585 757 727
petr.spicak@sigmundovaskola.cz
Bc. Zavřel Jakub
585 757 716
jakub.zavrel@sigmundovaskola.cz
Zedníček Miloš
585 757 716
milos.zednicek@sigmundovaskola.cz

Vychovatelé  –  domov mládeže

Jméno
Telefon
E-mail
Danielová Lenka
606 069 272
lenka.danielova@sigmundovaskola.cz
Mgr. Tunka Miroslav
606 069 272
miroslav.tunka@sigmundovaskola.cz
Barbora Tichá
606 069 272
barbora.ticha@sigmundovaskola.cz

Ekonomický úsek

Jméno
Funkce
Telefon
E-mail
Luňáková Zdeňka
účetní
585 757 717
ekonom@sigmundovaskola.cz
Protivánková Ilona
mzdová účetní
585 757 733
ilona.protivankova@sigmundovaskola.cz
Chvátalová Blanka
hospodářka
585 757 724
blanka.chvatalova@sigmundovaskola.cz
Kenický Antonín
správce sítě
585 757 728
antonin.kenicky@sigmundovaskola.cz
Bubeníček Jaromír
údržba
585 757 713

Technické oddělení dílny

Jméno
Funkce
Telefon
E-mail
Galásková Zdenka
BOZP
585 757 732
zdena.galaskova@sigmundovaskola.cz
Havlíček Martin
dispečer TO
585 757 714
martin.havlicek@sigmundovaskola.cz
Horák Pavel
strojní údržba
585 757 721
pavel.horak@sigmundovaskola.cz
Vinopalová Jarmila
vedoucí TO
585 757 714
jarmila.vinopalova@sigmundovaskola.cz