Nehodou to začíná!!!!

SigmundovaAktuálně, Stalo se

Projekt Nehodou to začíná má za cíl snižovat rizikové faktory v chování mladých účastníků silničního provozu s důrazem na vlastní odpovědnost, dodržování pravidel silničního provozu, seznamování s častými příčinami dopravních nehod a jejich následky v případě pochybení. Už samotný název projektu říká, že dopravní nehoda spustí řadu nepříjemností, a proto je vždy lepší nehodě předejít. Takže se naši studenti, řidiči, seznámili s tím, jak nehodám zabránit nebo aspoň předejít.