Květinový den

SigmundovaAktuálně, Úspěchy studentů

Již dlouhá léta se účastníme sbírky Ligy proti rakovině. I když řádil „covid“, tak jsme vybírali peníze přispěním rovnou na účet Ligy… Těší nás, že se daří kytičky prodávat a přispívat na dobrou věc. Poděkování patří všem studentům, těm, kteří vybírají i těm, kteří přispívají.