Soutěž v CAD programech

SigmundovaAktuálně, Úspěchy studentů

V Olomouci se konal už 15. ročník regionální soutěže v CAD programech Autodesk Inventor a AutoCAD. Klání se uskutečnilo ve středu 20. března v prostorách Střední průmyslové školy strojnické (SPŠS) Olomouc za účasti hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka, který nad …

Za zkušenostmi do světa

SigmundovaAktuálně, Úspěchy studentů

artek Vit ze třídy OK 2. se na chvíli trhnul a zmizel v krásné slunné Itálii ve vesničce Mercato Saraceno. Ujal se ho Roberto Giorgani a začali svařovat, brousit, ohýbat, až se z plechů kouřilo. Tvořili točité schodiště …

Květinový den

SigmundovaAktuálně, Úspěchy studentů

Již dlouhá léta se účastníme sbírky Ligy proti rakovině. I když řádil „covid“, tak jsme vybírali peníze přispěním rovnou na účet Ligy… Těší nás, že se daří kytičky prodávat a přispívat na dobrou věc. Poděkování …

Máme stříbro!!!!

SigmundovaAktuálně, Úspěchy studentů

Sinumerik cup je soutěž pro mladé technology a programátory. Motivuje studenty středních škol k týmové práci a pomáhá jim se připravit na budoucí povolání. V letošním ročníku získali studenti naší školy skvělé druhé místo a zároveň jistotu, …

Ročníkové práce

SigmundovaAktuálně, Úspěchy studentů

Studenti třetího maturitního ročníku se v technologii učili vytvořit a prezentovat ročníkovou práci na téma, které si vybrali. Získali zkušenost, nejen ve zpracování písemného projevu, ale hlavně i v projevu ústním. Vše se jim bude hodit k maturitě …

Soutěž v angličtině

SigmundovaAktuálně, Úspěchy studentů

Dne 12. 4. 2023 proběhlo v Šumperku krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce pro SOŠ. Naši školu reprezentoval Viktor Navrátil ze třídy PT 1. a vybojoval krásné 5. místo, což znamená, že je 5. nejlepší v angličtině ze všech žáků SOŠ v celém …

České ručičky

SigmundovaAktuálně, Úspěchy studentů

Celostátní soutěž řemesel nazvaná České ručičky byla pro naši školu úspěšná. Student 3. ročníku David Račanský obsadil v nabité soutěži krásné 3. místo. Gratulujeme!  

Konstruování ve strojírenství

SigmundovaAktuálně, Úspěchy studentů

Dne 23. března se uskutečnil 14. ročník regionální soutěže CAD (konstruování ve strojírenství). Soutěž se uskutečnila za velké podpory firem opět na Strojírenské škole v Olomouci. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Za naši školu nastoupili do boje dva …