Jak probíhá

Přijímací řízení

Přihláška

Termín pro podání: od 1. 7. 2024 - podání přihlášky ve 3. kole je možné pouze písemně

Možnosti podání přihlášky:

 • elektronická přihláška (zákonný zástupce se přihlásí do systému https://dipsy.cz/ digitální identitou, vyplní přihlášku, přiloží přílohy a přihlášku uloží, přihlášku již nemusí tisknout ani ručně podepisovat). Informace k digitální identitě naleznete např. zde.
 • výpis ze systému - hybridní (zákonný zástupce vstoupí do systému https://dipsy.cz/ bez digitální identity, vyplní přihlášku, přihlášku uloží a vytiskne, vytištěnou přihlášku ručně podepíše, přílohy může vložit elektronicky do systému, pak na střední školy doručí jen jeden list přihlášky nebo přílohy přiloží papírově ke každé přihlášce a na střední školu doručí kompletní přihlášku včetně papírových příloh).
 • tiskopis (zákonný zástupce vyplní přihlášku do tiskopisu, ten podepíše, přiloží přílohy a přihlášky doručí na příslušné střední školy). Pozor, pořadí škol musí být na všech třech přihláškách stejné!

Mimo elektronickou přihlášku, kterou certifikujete digitální identitou, je vždy nutné doručit papírovou verzi vlastnoručně podepsanou zákonným zástupcem na adresu školy

 • osobně na sekretariát školy v úřední hodiny, je rovněž možné domluvit individuální termín, viz. kontakty
 • mimo úřední hodiny můžete využít poštovní schránku u bočního vchodu
 • poštou

O zpracování přihlášky a jejím zanesením do naší evidence budete informování zprávou SMS. 

Zkoušky

Přebírají se výsledky z 1. kola

1. řádný termín: 
2. řádný termín:

1. náhradní termín: 
2. náhradní termín:

Jednotnou přijímací zkoušku konají
jen uchazeči na maturitní obory!

Pozvánku k přijímací zkoušce obdržíte přibližně 14 dní předem a těsně před zkouškou vám připomeneme termín SMS.

Výsledky

Výsledky přijímacího řízení pro maturitní i učební obory budou zpracovávány a vyhodnocovány průběžně.

Vážení uchazeči, vážení rodiče, nová podoba přijímacího řízení znamená nejen krok k digitalizaci (jak je nyní moderní), ale i mnoho otázek. Skoro denně máme dotazy od rodičů, co a jak. Na jejich základě se snažíme doplnit naše webové stránky, abychom odpovědi nejen řekli po telefonu, ale i publikovali zde.

Nicméně pokud něčemu nerozumíte, volejte - buď zodpovíme hned nebo zjistíme, kontakty jsou zde. Dále ministerstvo školství připravilo metodický portál, kde naleznete další informace (např. videa jak probíhá podání přihlášky jednotlivými metodami ).

Nyní některé odpovědi na vaše dotazy:

 • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač - pro tento maturitní obor máme v nabídce dva školní vzdělávací programy (ŠVP) Mechanik seřizovač programátor CNC a Management ve strojírenství, které jsou v portálu dipsy.cz jako samostatné položky. Přihlášku můžete podat současně na oba dva programy. U zdravotního posudku se u obou ŠVP uvádí základní obor, to je 23-45-L/01 Mechanik seřizovač.
 • Počet přihlášek - můžete podat až 3 přihlášky, na přihlášce je 5 kolonek na jednotlivé obory a školy, ale nyní můžete použít jen 3, další dvě se týkají oborů s talentovou zkouškou a ty se podávaly již na podzim.
 • Volba oborů - je jen na vás, můžete si vybrat tři různé obory na jedné škole, můžete si podat přihlášky až na tři různé školy, maturitní nebo učební, kombinace je na vás. Pokud podáváte přihlášku papírově, na všech třech zachovejte stejné pořadí škol a oborů.
 • Přílohy - naše škola požaduje povinně dvě přílohy:
  • Zdravotní posudek - na kterém vám lékař potvrdí, že uchazeč může studovat dané obory. Formulář je ke stažení níže. Na formuláři vyplníte své osobní údaje a všechny tři obory. Formulář vám potvrdí lékař. U elektronického podání nahrajete do systému scan nebo fotografii formuláře (pozor na čitelnost), u papírové podoby ke každé přihlášce připojíte prostou kopii (nemusí být úředně ověřena).
  • Hodnocení předchozího vzdělávání - měly by vydávat základní školy nebo můžete vyplnit níže dostupný formulář nebo můžete dodat prosté kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku (1. pololetí), pro nástavbové obory z 2. ročníku a 3. ročníku (1. pololetí). Opět stáčí prostá kopie a platí stejná pravidla jako u předchozího bodu.
 • Zájem o obor - je volitelná příloha, jak je uvedeno v kritériích, může to být prostá kopie diplomů o účasti v soutěžích, fotografie technických výrobků, ...
 • Způsob doručení příloh - jak již bylo uvedeno výše, existují dvě možnosti dodání příloh:
  • Digitální - příslušný dokument se ve formátu pdf nebo jiném vhodném (např. jpg, ..., důležitá je dobrá čitelnost) nahraje přímo do portálu dipsy.cz.
  • Papírová - příslušný dokument se v papírové formě přiloží k přihlášce, jen připomínáme, že stačí prostá kopie, není třeba úředně ověřená kopie za poplatek.
  • Podle typu přihlášky - u přihlášky s digitální identitou musíte vše přiložit digitálně, u papírové přihlášky zase musíte vše přiložit papírově, u výpisu ze systému (na portál dipsy.cz přistupujete bez digitální identity) máte možnost volby mezi digitální a papírovou podobou.
ŠVP OBORU
KÓD a NÁZEV OBORU
FORMA STUDIA
DÉLKA STUDIA
ZPŮSOB UKONČENÍ
POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ - 3. kolo
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
POTVRZENÍ LÉKAŘE

23-45-L/01
Mechanik seřizovač

denní
4
maturitní zkouška
12
23-45-L/01
Mechanik seřizovač
denní
4
maturitní zkouška
10

23-51-H/01
Strojní mechanik

denní
3
závěrečná zkouška
0

23-52-H/01
Nástrojář

denní
3
závěrečná zkouška
0

23-56-H/01
Obráběč kovů

denní
3
závěrečná zkouška
7

23-55-H/02
Karosář

denní
3
závěrečná zkouška
0

23-43-L/51
Provozní technika

denní
2
maturitní zkouška
0

Zkoušky skládají pouze maturitní obory

  I na učební obory však musíš podat přihlášku včas.
   Zjisti si podrobnosti

   Jednoduché kroky

   Jak se přihlásit ke studiu

   Podej přihlášku

   Přihlášku ke studiu je možné podat třemi možnými způsoby od 1. února do 20. února 2024, více informací naleznete zde. Zájemcům o studium nabízíme pomoc s vyplněním nové přihlášky - registrace zde. Přihláška ke studiu na střední škole ve formátu pdf je k dispozici zde.

   Přijď na přijímací zkoušku

   Jestli se hlásíš na maturitní obor, čekají tě Jednotné přijímací zkoušky z Matematiky a Češtiny. Jestli jdeš na učební obor, žádné testy neskládáš. Pro zájemce o studium  maturitního oboru nabízíme možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky na nečisto - registrace zde.

   Vyhodnocení přijímacího řízení

   Vyhodnocení přijímacího řízení probíhá centrálně a konečné výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny centrálně na webu www.dipsy.cz dne 15. 5. 2024.

   Způsob přijímaček

   podle typu oboru

   Maturitní obor

   Pokud se hlásíš na maturitní obor, budeš dělat Jednotnou přijímací zkoušku. Ta se skládá z těchto částí:

   • Český jazyk a literatura – písemný test
   • Matematika – písemný test

   Za oba testy můžeš získat celkem až 60 bodů.

   Kromě zkoušky budeme přihlížet i k tvým dosavadním studijním výsledkům za 1. pololetí osmé třídy, za 2. pololetí osmé třídy a 1. pololetí deváté třídy (podle průměrného prospěchu až 30 bodů). Za prokázaný zájem o obor získáš bonus 10 bodů. Další informace najdeš na webu CERMAT nebo na Facebooku Jednotné přijímací zkoušky.

   Nástavbové studium

   Pokud se hlásíš na nástavbové studium, budeš rovněž dělat Jednotnou přijímací zkoušku. Ta se skládá z těchto částí:

   • Český jazyk a literatura – písemný test
   • Matematika – písemný test

   Za oba testy můžeš získat celkem až 60 bodů.

   Kromě zkoušky budeme přihlížet i k tvým dosavadním studijním výsledkům za 1. pololetí a 2. pololetí druhého ročníku a 1. pololetí třetího ročníku učiliště (podle průměrného prospěchu až 30 bodů). Za prokázaný zájem o obor získáš bonus 10 bodů. Další informace najdeš na webu CERMAT nebo na Facebooku Jednotné přijímací zkoušky.

   Učební obor

   Pokud se hlásíš na učební obor, přijímací zkoušky se tě netýkají.

   Před tím, než rozhodneme o tvém přijetí, se ale budeme dívat na tvé dosavadní studijní výsledky z 1. pololetí osmé třídy, 2. pololetí osmé třídy a 1. pololetí deváté třídy, za které můžeš získat podle celkového průměru až 70 bodů. Za prokázaný zájem o obor získáš bonus 30 bodů.

   Jak podat

   Přihlášku ke studiu

   Přihláška s digitální identitou

   Přihlášku vyplněnou a uloženou na portálu https://dipsy.cz/ s digitální identitou již nemusíte nikam zasílat. 

   Zbývající dvě formy přihlášky


   Přihlášku vyplněnou na portálu https://dipsy.cz/ bez digitální identity nebo přihlášku vyplněnou na tiskopise je nutné v papírové podobě s podpisem zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče doručit na adresu:

   Sigmundova střední škola
   strojírenská, Lutín
   Jana Sigmunda 242
   783 49 Lutín


   Potřebuješ se na něco zeptat?
   Už víš, na který obor

   podáš přihlášku?

   Vyber si svůj obor
   Přečti si důvody, proč jít k nám