Závěrečné zkoušky

Jestli studuješ některý z učebních oborů, čeká tě na konci studia Závěrečná zkouška, která se skládá ze tří částí:

písemná zkouška
praktická zkouška
ústní zkouška

Termíny závěrečných zkoušek JARO 2024

Datum

Zkušební předmět

Třída

3. červen 2024

Písemná zkouška

KNS 3.
OK 3.

4. červen 2024

Praktická zkouška
OK 3.

4. - 5. červen 2024

Praktická zkouška
KNS 3.

5. červen 2024

Vyhlášení výsledků písemné a praktické zkoušky
OK 3.

6. červen 2024

Vyhlášení výsledků písemné a praktické zkoušky
KNS 3.

7. - 12. červen 2024

Studijní volno

OK 3.

10. - 13. červen 2024

Studijní volno

KNS 3.

13. červen 2024

Ústní zkouška

OK 3.

14. červen 2024

Ústní zkouška

KNS 3.

Třída

Ukončení
vyučování

Volno na přípravu
k ústní zkoušce

Písemná zkouška

Praktické zkoušky

Ústní zkoušky

KNS 3.

9. 6. 2022

10. – 15. 6. 2022

1. 6. 2022

2. – 3. 6. 2022

16. 6. 2022

OK 3. A

6. 6. 2022

7. – 10. 6. 2022

1. 6. 2022

2. – 3. 6. 2022

13. - 14. 6. 2022

OK 3. B

7. 6. 2022

8. – 13. 6. 2022

1. 6. 2022

2. – 3. 6. 2022

14. - 15. 6. 2022

OK 3. C

8. 6. 2022

9. – 14. 6. 2022

1. 6. 2022

2. – 3. 6. 2022

15. 6. 2022

Termíny závěrečných zkoušek PODZIM 2024

Datum

Zkušební předmět

Třída

28. červen 2024

Termín odevzdání
přihlášky k závěrečné zkoušce PODZIM 2024

KNS 3.
OK 3.

5. - 6. září 2024
6:00 h

Praktická zkouška
KNS 3.
OK 3.

9. září 2024
7:30 h

Písemná zkouška
KNS 3.
OK 3.

12. září 2024
7:30 h

Ústní zkouška

KNS 3.
OK 3.

Třída

Ukončení
vyučování

Volno na přípravu
k ústní zkoušce

Písemná zkouška

Praktické zkoušky

Ústní zkoušky

KNS 3.

9. 6. 2022

10. – 15. 6. 2022

1. 6. 2022

2. – 3. 6. 2022

16. 6. 2022

OK 3. A

6. 6. 2022

7. – 10. 6. 2022

1. 6. 2022

2. – 3. 6. 2022

13. - 14. 6. 2022

OK 3. B

7. 6. 2022

8. – 13. 6. 2022

1. 6. 2022

2. – 3. 6. 2022

14. - 15. 6. 2022

OK 3. C

8. 6. 2022

9. – 14. 6. 2022

1. 6. 2022

2. – 3. 6. 2022

15. 6. 2022

Přihláška k závěrečné zkoušce

Žáci, kteří ukončí 3. ročník v řádném termínu (koncem května) jsou k ZZ přihlášeni automaticky. Žáci, kteří ukončí studium později (např. až v červnu) nebo konají opravnou zkoušku, se musí k závěrečné zkoušce přihlásit v termínu vyhlášeném ředitelem školy (opravné zkoušky se zpravidla vyhlašují v září a v prosinci).

Přihláška k závěrečné zkoušce je k dispozici zde, vzor vyplnění zde.