Plán týdne

Teoretická výuka

Začíná v 7:30 a končí 14:00 h,
velká obědová přestávka
je od 11:50 do 12:25 h.

V závislosti na dopravním spojení žáka umožňujeme pozdní příjezd
nebo dřívější odjezd.

Rozpis odborného výcviku

Rozpis OV obsahuje informace o organizaci odborného výcviku v daném týdnu – číslo dílny, učitele OV, druh směny – ranní nebo odpolední.
Aktuální Rozpis dílen

Odborný výcvik

Ranní směna
1. - 2. ročník 7:10 - 13:45 h
3. - 4. ročník 6:10 - 13:45 h

Žáci na provozních pracovištích
se řídí podmínkami firmy.

Odpolední směna
1. - 2. ročník 14:00 - 20:00 h
3. - 4. ročník 14:00 - 21:00 h

V závislosti na dopravním spojení žáka umožňujeme pozdní příjezd
nebo dřívější odjezd.