Harmonogram školního roku

Hledáš termíny prázdnin, nebo třeba zkoušek?
Tady najdeš všechny.

Hlavní události

Událost

Datum

Zahájení školního roku

4. 9. 2023

Ukončení školního roku

28. 6. 2024

Vydání vysvědčení za 1. pololetí

31. 1. 2024

Vydání vysvědčení za 2. pololetí

28. 6. 2024

Prázdniny

Událost

Datum

Podzimní prázdniny

26.  a 27. 10. 2023

Vánoční prázdniny

23. 12. 2023 až 2. 1. 2024

Vyučování po Vánocích

ve středu 3. 1. 2024

Pololetní prázdniny

2. 2. 2024

Jarní prázdniny

4. 3. 2024 až 10. 3. 2024

Velikonoční prázdniny

28. 3. 2024

Hlavní prázdniny

29. 6. až 1. 9. 2024

Zkoušky

Událost

Datum

Termín opravných zkoušek (za šk. r. 2022/23)

28. až 30. 8. 2023

Termín opravných a náhradních ZZ (za šk. r. 2022/23) – září

6. 9. 2023

praktické zkoušky

13. 9. 2023

vyhlášení výsledků

14. 9. 2023

ústní zkoušky

Termín opravných a náhradních ZZ (za šk. r. 2022/23) – prosinec

---

ústní zkoušky

Termín opravných a náhradních MZ (za šk. r. 2022/23) – září

13. 9. 2023

ústní zkoušky

Přijímací řízení

Událost

Datum

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

do 31. 1. 2024

Podání přihlášky

od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024

Termíny konání jednotné zkoušky

12. 4. 2024 - 1. termín

15. 4. 2024 - 2. termín

Náhradní jednotná zkouška

29. 4. 2024 - 1. termín

30. 4. 2024 - 2. termín

Zveřejnění výsledků přijímacího
řízení pro maturitní i učební obory

15. 5. 2024

Dny otevřeních dveří

Událost

Datum

První termín

úterý 28. 11. 2023

9:00-18:00 h

Druhý termín

sobota 2. 12. 2023

8:00-13:00 h

Třetí termín

sobota 13. 1. 2024

8:00-13:00 h

Čtvrtý termín

úterý 23. 1. 2024

9:00-18:00 h

Scholaris

Událost

Datum

Scholaris Prostějov

9. 11. 2023

Scholaris Olomouc

22. a 23. 11. 2023

Třídní schůzky s rodiči

Událost

Datum

všechny třídy

14. 11. 2023 od 15:30 h

všechny třídy

16. 4. 2024

Schůzka s rodiči nově nastupujících žáků

Událost

Datum

všechny nové třídy

24. 6. 2024

Pedagogické rady

Událost

Datum

Hodnotící konference 1. čtvrtletí šk. r.

14. 11. 2023

Všechny třídy

Klasifikační konference 1. pololetí šk. r.

25. 1. 2024

Všechny třídy

Hodnotící konference 3. čtvrtletí šk. r.

19. 3. 2024

MS 4., PT 2.

Hodnotící konference 3. čtvrtletí šk. r.

16. 4. 2024

Všechny třídy

Klasifikační konference 2. pololetí šk. r.

29. 4. 2024

MS 4., PT 2.

Klasifikační konference 2. pololetí šk. r.

30. 5. 2024

OK 3. A, B, C, KNS 3.

Klasifikační konference 2. pololetí šk. r.

24. 6. 2024

Nekončící ročníky

Konzultační hodiny