Obhajoba maturitní práce

SigmundovaAktuálně, Úspěchy studentů

Vojta Lottmann, žák PT 2., obhajoval maturitní práci na téma „Elektromechanický převod výkonu podle Ing. Josefa Sousedíka“. Práce byla zajímavá a splňovala kritéria k připuštění k maturitě. Budeme držet palce i při ústní zkoušce.