Úřad práce a my

SigmundovaAktuálně, Stalo se

Dne 3. 4. 2023 proběhl na naší škole seminář pořádaný Úřadem práce Olomouc, který měl za cíl seznámit žáky končících ročníků s perspektivami trhu práce. Cílem bylo podat informace, jakým způsobem najít dobře placené místo. Tento seminář byl realizován přednášející lektorkou, paní Janou Heroldovou. Závěrem patří všem zúčastněným poděkování za klidný a pohodový průběh.