Můžeš podnikat?

SigmundovaStalo se

Studenti tříd MS 1., MS 3. A  a MS 3.B se zúčastnili semináře na téma „Můžeš podnikat“. O své zkušenosti z podnikání se s námi přijeli podělit podnikatelé Jan Kislenko a Daniel Kudláček. Seminář byl zajímavý, zkušenosti přednášejících byly inspirativní. Řešení úkolů a debaty ve skupinkách – zamysleli jsme se nad možnostmi podnikání v našem profesním životě po ukončení školy.