Ocenění Hospodářské komory České republiky pro naše borce!!

SigmundovaAktuálně, Úspěchy studentů

Nejlepší loňští absolventi přijeli do Prahy převzít ocenění hospodářské komory. Celé studium patřili k elitě a zakončili 3 – 4 léta úspěšnou maturitní či závěrečnou zkouškou. Přejeme hodně úspěchů v dalším snažení a hlavně pevné zdraví.