Maturitní zkouška ve školním roce 2021 – 22

Pavel MichalíkAktuálně

Maturitní zkouška pro obor 23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Společná část

Českého jazyka a literatury – didaktický test
Anglický jazyk nebo matematiky – didaktický test

Profilová část

Jazyk český a literatura – ústní zkouška a písemná práce
Anglický jazyk – ústní zkouška a písemná práce (žáci, kteří si ve společné části vybrali anglický jazyk)
Technologie – ústní zkouška
Odborné předměty – ústní zkouška
Praktická zkouška z odborných předmětů – praktická zkouška

Maturitní zkouška pro obor 23-43-L/51 Provozní technika

Společná část

Českého jazyka a literatury – didaktický test
Anglický jazyk nebo matematiky – didaktický test

Profilová část

Jazyk český a literatura – ústní zkouška a písemná práce
Anglický jazyk – ústní zkouška a písemná práce (žáci, kteří si ve společné části vybrali anglický jazyk)
Technologie – ústní zkouška
Odborné předměty – ústní zkouška
Praktická zkouška z odborných předmětů – praktická zkouška

Specifikace jednotlivých profilových zkoušek

Český jazyk a literatura – ústní zkouška

Se koná před maturitní komisí v délce maximálně 15 minut, žák si losuje z 20 zadání (v případě, že včas odevzdá svůj seznam četby).
Školní seznam literatury pro maturitní zkoušku ve školním roce 2021/2022

Český jazyk – písemná práce

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu v celkovém minimálním rozsahu 250 slov. Písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. Ředitel školy stanoví 5 zadání.

V hodnocení profilové zkoušky český jazyk a literatura tvoří písemná práce 40% a ústní zkouška 60% hodnocení.

Anglický jazyk – ústní zkouška

Se koná před maturitní komisí v délce maximálně 15 minut, žák si losuje z 20 zadání.
Témata k ústní maturitní zkoušce z anglického jazyka ve školním roce 2021/2022

Anglický jazyk – písemná práce

Písemnou prací z anglického jazyka se rozumí vytvoření dvou souvislých textů v rozsahu 140 až 160 slov a 60 až 70 slov. Písemná práce trvá 90 minut. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. Ředitel školy stanoví 1 zadání.

V hodnocení profilové zkoušky anglický jazyk tvoří písemná práce 40% a ústní zkouška 60% hodnocení.

Technologie – ústní zkouška

Se koná před maturitní komisí v délce maximálně 15 minut, žák si losuje z 25 zadání.

Odborné předměty – ústní zkouška

Se koná před maturitní komisí v délce maximálně 15 minut, žák si losuje z 25 zadání.

Praktická zkouška z odborných předmětů – praktická zkouška (MS)

Se koná v dílnách školy nebo na provozním pracovišti spolupracujících firem v délce 1 den.

Praktická zkouška z odborných předmětů – praktická zkouška (PT)

Žák volí ze dvou zadání. Pokud si žák do zahájení písemné zkoušky téma nezvolí, vylosuje si jedno zadání ze stanovené nabídky. Písemná zkouška z odborných předmětů trvá 240 minut, do času se nezapočítává doba výběru zadání. Při konání písemné zkoušky má žák možnost použít Strojnické tabulky.