Lutín – Wetzlar 2015 – 2017

Pavel MichalíkLutín - Wetzlar

Název projektu:

„Will Alternative Drive Technologies Save the Future of the Car?“

Číslo projektu: 2015 – 1 – DE03 – KA219 – 013699_2
Doba realizace projektu: 1. 9. 2015 – 31. 8. 2017

Mezinárodní spolupráce mezi Sigmundovou SŠs, Lutín a Werner von Siemens Schule Wetzlar, SRN se uskutečňuje za finanční podpory Národní agentury pro evropské vzdělávací programy. Jedná se o dlouhodobý mezinárodní projekt, v jehož rámci se žáci obou škol účastní 14denních výměnných pobytů. Cílem projektu je přispívat ke sbližování obou sousedících států, navazování nových kontaktů a rozvíjení spolupráce mezi mladými lidmi. Ve šk. roce 2015/16 proběhl v pořadí již osmnáctý ročník výměny žáků, v následujícím roce 2016/17 pak devatenáctý.

 

4. října  – 16. října 2015
Hostila naše škola žáky a pedagogy z Werner von Siemens Schule Wetzlar. Česko-německé skupinky žáků pracovaly na Evropském projektu – „Will Alternative Drive Technologies Save the Future of the Car?“–  podtéma „Spalovací motor“.

Studenti čtyř týmů navrhli, vyrobili a smontovali funkční model autíčka poháněného spalovacím motorem. Každý tým byl složen ze žáků pracujících v následujících skupinách:

 1. CAD – návrh a kreslení v programu INVENTOR 10 PROFESIONAL
 2. CNC – na základě výkresů výroba modelů na CNC frézce
 3. Dílna – dokončovací práce a montáž modelů
 4. Dokumentace – průběžná dokumentace činnosti během celého pobytu v POWER POINTU.

Součástí práce na projektu byla celá řada společných aktivit:

 • Exkurze do Tatry Kopřivnice
 • Výšlap na Kosíř
 • Aktivity v Lanovém centru PROUD v Olomouci
 • Prohlídka Olomouce
 • Víkendový výlet do Prahy

 

10. dubna – 22. dubna 2016
Se uskutečnila výměna našich studentů ve Wetzlaru. Náplní celého pobytu byla týmová práce jednotlivých skupin – společné plánování, projektové učení a komunikace. Pokračovalo se v práci na projektu – „Will Alternative Drive Technologies Save the Future of the Car?“ – podtéma „Palivový článek“.

Žáci byli opět rozděleni do 4 týmů, jejichž úkolem bylo navržení, výroba a montáž autíček napájených palivovým článkem. Závěrečné prezentace jak v Lutíně, tak i ve Wetzlaru byly předneseny v angličtině. Celý projekt byl prezentován v rámci třídních schůzek, dnů otevřených dveří, publikován v místním tisku a na webových stránkách školy.

Součástí práce na projektu byla celá řada společných aktivit:

 • Prohlídka Wetzlaru
 • Exkurze ve firmě Leica
 • Návštěva Kolína nad Rýnem
 • Zábava na adrenalinových atrakcích ve Phantasialandu
 • Relax v bazénu Laguna v Asslaru
 • Společné sportovní odpoledne

 

6. října – 14. října 2016
Hostila naše škola žáky a pedagogy z Werner von Siemens Schule Wetzlar. Česko-německé skupinky žáků pracovaly na Evropském projektu – „Will Alternative Drive Technologies Save the Future of the Car?“ – podtéma „Automobil poháněný stlačeným vzduchem“. Studenti čtyř týmů navrhli, vyrobili a smontovali funkční model autíčka poháněného stlačeným vzduchem. Každý tým byl složen ze žáků pracujících v následujících skupinách:

 1. CAD – návrh a kreslení v programu INVENTOR 10 PROFESIONAL
 2. CNC – na základě výkresů výroba modelů na CNC soustruhu a frézce
 3. Dílna – dokončovací práce a montáž modelů automobilu
 4. Dokumentace – průběžná dokumentace činnosti během celého pobytu v POWER POINTU

Součástí práce na projektu byla celá řada společných aktivit:

 • Návštěva Olomouce
 • Výšlap na Kosíř
 • Prohlídka Javoříčských jeskyní a hradu Bouzov
 • Víkendový výlet do Prahy
 • Aktivity v Lanovém centru PROUD v Olomouci

 

19. dubna – 28. dubna 2017
Se uskutečnila výměna našich studentů ve Wetzlaru. Náplní celého pobytu byla týmová práce jednotlivých skupin – společné plánování, projektové učení a komunikace. Pokračovalo se v práci na projektu – „Will Alternative Drive Technologies Save the Future of the Car?“ – podtéma „Fotovoltaický článek“. Žáci byli opět rozděleni do 4 týmů, jejichž úkolem bylo navržení, výroba a montáž autíček napájených fotovoltaickým panelem.  Závěrečné prezentace jak v Lutíně, tak i ve Wetzlaru byly předneseny v angličtině. Celý projekt byl prezentován v rámci třídních schůzek, dnů otevřených dveří, publikován v místním tisku a na webových stránkách školy.

Součástí práce na projektu byla celá řada společných aktivit:

 • Prohlídka Wetzlaru
 • Výlet do Kolína nad Rýnem
 • Zábava na adrenalinových atrakcích ve Phantasialandu
 • Prohlídka historického městečka Montabaur
 • Turistika po okolí Wetzlaru
 • Výlet na hrad do Braunfelsu