Perspektiva vzdělávání

SigmundovaAktuálně, Stalo se

V pátek dne 10. listopadu 2023 se uskutečnil seminář „Perspektiva vzdělávání“  pro studenty čtvrtého ročníku oboru Mechanik seřizovač s naším absolventem Bc. Jiřím Koudelíkem, vyučujícím na Vysokém učení technickém v Brně.

Celé téma bylo zaměřeno na představení školy a zvládnutí prvotního úskalí při počátku studia. Seminář probíhal v přátelské atmosféře s výhledem kariérního růstu absolventů                   s vysokoškolským vzděláním do budoucna. Studenti se  tak stanou nejen odborně způsobilými, ale naučí se také odpovědnosti ve svém osobním i profesním životě.

V závěru semináře došlo také na spoustu dotazů týkajících se vlastního studia na vysoké škole. Můžeme tedy odpovědně říci, že problematika studia byla studentům objasněna a  stala se tak velkým přínosem při vlastním životním rozhodování.