Lutín – Wetzlar – den první

Miroslav MašláňLutín - Wetzlar

Absolvovali jsme náročnou cestu a pak nás čekalo seznámení se žáky, s prostředím a školou. V mnoha z nás převládal strach a trochu tréma, která po chvíli ale vyprchala.  

První společnou prací byl rozložený model dřevěného jestřába, kterého jsme postupně s německými studenty skládali. Po pár hodinách poznávání jsme zahájili práci na našem projektu, a to konkrétně na drtičce plastu.  

Tým CNC nejdříve kreslil na papír a pak následně v programu Sinutrain. Kluci z CAD pracovali na návrhu pro kompletaci stojanu pomocí programu Inventor. Skupina na tvorbu videí celý průběh projektu dokumentovala. A nakonec tým na dílnách vytvářel zahloubení pro díry na bočnicích drtičky.  

Ve volném čase nás čekala prohlídka historického centra Wetzlaru. Naši procházku jsme započali na mostu Lahnbrücke, kde nás také čekal krátký výklad od našeho spolužáka. Poté naše cesta směřovala ke katedrále panny Marie a nakonec jsme se vydali k domu Lottehaus, jehož bývalá majitelka byla inspirací Johana Wolfganga von Goetha. První náročný den jsme zakončili večeří v nedaleké pizzerii.