Jeden svět

SigmundovaAktuálně, Stalo se

  1. 4. se 148 studentů zúčastnilo festivalu Jeden svět na školách 2024, který je vzdělávacím programem organizovaným společností Člověk v tísni od roku 2001. Výhodné pro naši školu bylo místo projekce 3 filmů s lidskoprávní tématikou, která se konala výjimečně v naší režii a to v aule ZŠ Lutín. S tímto neustále se rozšiřujícím festivalem máme společný cíl a to přispět k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, a otevřeně a kriticky přistupují k informacím. Na hodinový dokument nebylo lehké pokoukání a formulovat smysluplný dotaz do následné debaty je také nelehká disciplína. Diskuze s moderátorkou festivalu byla i proto spíše kratší, ale věřím, že těch několik prvních odvážných a zvídavých vlaštovek naznačuje že naše „lutínská střední“ si tento druh neformálního dovzdělávání zaslouží.