Duševní zdraví a závislosti

SigmundovaAktuálně, Stalo se

Státní zdravotní ústav Olomouc vyslal lektorky, které preventivně zapůsobily na naše žáky v oblasti závislostí a duševního zdraví. Závěr zněl, mějme sebeúctu a neubližujme sami sobě.