Maturitní práce 2022

SigmundovaÚspěchy studentů

Dva studenti třídy PT 2. (nástavbové studium obor Provozní technika) se rozhodli v letošním školním roce pro vypracování a obhajobu maturitní práce.  V obou případech se práce týkala motocyklů. Maturitní práce jsou pečlivě vypracované a obhajoby prověřily připravenost a znalost studentů zvolených oblastí. Gratulujeme.