Ze života školy – návštěva školní inspekce

Pavel MichalíkStalo se

Začátkem minulého týdne zazvonil telefon a ohlásila se Česká školní inspekce. Na následné poradě učitelů vznikla mírná panika. Oznámení, že nejde o kontrolu, ale že naše škola byla vybrána jako úspěšná škola ve vzdělávání učebních oborů (bylo vybráno celkem 13 škol v celé republice), příliš nezabralo. Neuspěl ani nestor sboru s výrokem „Přijít můžou, odejít musí!“ Pak ovšem zavládla pracovní atmosféra, rozdělily se úkoly. Zejména pan ředitel dostal příkaz si konečně uklidit na stole.

Nastal den D, dorazil inspekční tým o čtyřech členech. Po úvodním pohovoru se inspektoři rozběhli po hospitacích a pohovorech s žáky i vyučujícími. Navštívili nejen teoretické vyučování a odborný výcvik v našich dílnách, ale i provozní pracoviště dvou firem, ve kterých jsou naši žáci na odborném výcviku. Dva dny utekly celkem v poklidu a rychle.

Během závěrečné konzultace seznámil inspekční tým vedení školy s výsledky své práce. Nejvíce nás potěšilo velmi pozitivní hodnocení atmosféry ve škole. Všichni žáci, se kterými inspekce hovořila, vyzdvihli svou spokojenost se školou. Oceňují to, že se nesetkali se šikanou, přístup učitelů a úroveň výuky. Žáci inspektorům řekli, že učitelé jsou nároční a přísní, ale že naučí a mají k nim přátelský přístup. Rovněž bylo velmi dobře hodnoceno vybavení školy i výuka na provozních pracovištích firem. Abychom se jen nechválili, tak zazněly i dvě menší negativní připomínky.

Ovšem pozitivní je, že poprvé za mnoho let se inspekce nevrtala v papírech a zajímala se prioritně o výuku, názory žáků a vyučujících. Snad taky proto nám tato inspekce připadla spíš jako přátelská návštěva než činnost kontrolního orgánu.