Zahraniční spolupráce VI. – 2019/2022

Pavel MichalíkLutín - Wetzlar

Název projektu:

„Akkuschrauber als Antriebseinheit für Freizeitfahrzeuge“

(„Akušroubovák jako pohonná jednotka vozidla pro volný čas“)

Číslo projektu: 2019 – 1 – DE03 – KA229 – 059713_2
Doba realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2022
(Vzhledem k pandemické situaci byl projekt dvakrát prodloužen a to vždy o 6 měsíců.)

Mezinárodní spolupráce mezi Sigmundovou SŠs, Lutín a Werner von Siemens Schule Wetzlar, SRN se uskutečňuje za finanční podpory Národní agentury pro evropské vzdělávací programy. Jedná se o dlouhodobý mezinárodní projekt, v jehož rámci se žáci obou škol účastní 14denních výměnných pobytů. Cílem projektu je přispívat ke sbližování obou sousedících států, navazování nových kontaktů a rozvíjení spolupráce mezi mladými lidmi. Ve šk. roce 2018/19 proběhl dvacátý druhý ročník výměny žáků, v následujícím období pak dvacátý třetí.

 

PODZIM 2019

Ve dnech 14. – 24. 10. 2019 hostila naše škola žáky a pedagogy z Werner von Siemens Schule Wetzlar. Česko-německé skupinky žáků pracovaly na společném Evropském projektu. Téma: „Aku šroubovák jako pohonná jednotka vozidla pro volný čas“ –  podtéma „Mini skútry“. Studenti smíšených týmů navrhli, vyrobili a smontovali funkční model skútru poháněného akušroubovákem.

Nejprve probírali nápady na realizaci pohonu. Důležité bylo především umístění, upevnění a přenos síly akumulátorového šroubováku na koloběžku. Po shromáždění nápadů byly vytvořeny nákresy a po vzájemné konzultaci se týmy rozhodly vybrat návrhy pro realizaci. Ze skic (skupina CAD) byly poté zhotoveny technické výkresy, které byly následně předány skupinám CNC programování a dílenským skupinám. Podle těchto výkresů byly jednotlivé díly vyrobeny a následně smontovány. Čtvrtá skupina v rámci obou týmů (skupina dokumentace) zaznamenávala průběh projektu a vytvořila projektový deník,  prezentaci a video z projektu v angličtině, které pak bylo promítáno při závěrečné prezentaci.

 

Součástí práce na projektu byla celá řada společných aktivit:

 • Společné seznamovací hry
 • Prohlídka Olomouce
 • Aktivity v Lanovém centru PROUD v Olomouci
 • Prohlídka továrny Škoda auto ve Kvasinách
 • Víkendový výlet do Prahy
 • Exkurze do firmy Edwards
 • Výšlap na Kosíř

 

PODZIM 2021

Další spolupráce mezi žáky Sigmundovy SŠs, Lutín a Werner von Siemens Schule Wetzlar se uskutečnila on-line v termínu 4. – 8. 10. 2021.

Téma: „Aku šroubovák jako pohonná jednotka vozidla pro volný čas“ – podtéma „Tříkolka“.

Tato aktivita se uskutečnila po dvouleté přestávce a byla realizována v kratším čase. „Hostitelskou organizací“ byla tentokrát partnerská škola Werner von Siemens Schule Wetzlar. V souladu s tím převzali plánování a rozhodli se společně s partnerskou školu v Lutíně realizovat projekt online. Vyučující připravili různé digitální místnosti pro komunikaci a výměnu dat prostřednictvím platformy IServ, která je součástí našeho každodenního školního života, komunikace tedy probíhala výhradně prostřednictvím videokonferencí nebo chatů. Konečným produktem byla tříkolka poháněná akušroubovákem.

Kromě vývoje pohonu museli účastníci vytvořit poznávací značky a ráfky pro vozidla, které byly naprogramovány a vyrobeny na CNC stroji. Kvůli komplikované konstrukci tříkolek jsme se rozhodli, že pouze SPZ a ráfky se budou plánovat, vyvíjet a vyrábět společně ve smíšených skupinách, aby obě vozidla (jedno v Lutíně, druhé ve Wetzlaru) vypadala stejně. Struktura pohonu byla řízena interně v rámci každé školy, ale vzájemně se prezentovala na pravidelných společných konferencích. Deníky a prezentace projektu byly vytvořeny společně, projektová videa pak jednotlivé školy samostatně. Závěrečná prezentace probíhala také online a kromě účastníků projektu se jí zúčastnily i další třídy obou škol.

 

JARO 2022

Následující aktivita se uskutečnila opět  on-line ve dnech 28. 3. – 1. 4. 2022

Téma: „Akušroubovák jako pohonná jednotka vozidla pro volný čas“ – podtéma „Longboard“.

Vzhledem k velmi pozitivním zkušenostem z předchozí spolupráce a stále akutní pandemické situaci proběhla i třetí aktivita online. Projekt připravila a organizovala Sigmundova střední škola v Lutíně, potřebné komponenty byly obstarány předem. Zvláštní výzvou tentokrát bylo připojení akumulátorového šroubováku, protože longboard nabízel jen málo možností upevnění. Stejně jako u minulé aktivity navrhly obě organizace různé varianty pohonu a vytvořily společný design SPZ. Závěrečná prezentace probíhala online a kromě účastníků projektu se jí zúčastnily i další třídy obou škol.

 

KVĚTEN – ČERVEN 2022

Čtvrtá výměna proběhla 25. 5. – 5. 6. 2022

Téma: „Akušroubovák jako pohonná jednotka vozidla pro volný čas“ – podtéma „Kettcar“.

Vzhledem k tomu, že účastníci předchozích dvou aktivit nemohli získat žádnou kulturní zkušenost, protože to pandemická situace neumožňovala, uskutečnila se čtvrtá výměna v obou partnerských zemích. Byly tak realizovány naplánované mobility žáků, které se nemohly uskutečnit. Nejprve žáci z Lutína  odcestovali do Německa a podnikli několik exkurzí (Berlín, Kolín atd.). Poté ve Wetzlaru probíhala fáze plánování a výroby v osvědčených smíšených týmech. Tento projekt se zabýval pohonem Kettcaru pomocí akumulátorového šroubováku. Vzhledem k tomu, že v předchozích aktivitách chyběly kulturní zkušenosti i německým účastníkům, soustředila se zde také pozornost na „mimoprojektové“ aktivity (exkurze a pobyty v různých městech). Výsledky spolupráce byly zdokumentovány a prezentovány. Tentokrát se závěrečná prezentace konala před větším publikem. Účastníky byli studenti a příslušní učitelé obou organizací. Díky mobilitám, které obě organizace znovu podnikly po více než dvou letech, přesáhly získané zkušenosti očekávanou úroveň. Cestováním bylo možné získat dojmy z kultury a způsobu života v obou zemích.

Součástí práce na projektu byla celá řada společných aktivit:

 • Prohlídka památek v Berlíně
 • Návštěva Postupimi a Magdeburgu
 • Výlet do Kolína nad Rýnem
 • Atrakce v zábavním parku Phantasialand
 • Prohlídka Wetzlaru
 • Návštěva zámku v Braunfelsu
 • Společná večeře
 • Prohlídka Olomouce
 • Výlet do Prahy

 

Na závěr článek studenta

Výměnný projekt LUTÍN – WETZLAR

Po dlouhé cestovatelské pauze jsme se společně s naší třídou MS 3. A a pedagogy mohli vydat na slibovanou cestu do Německa, která se na podzim minulého roku neuskutečnila. Náš výměnný pobyt v rámci projektu ERASMUS+ proběhl od 25. 5. do 1. 6. 2022. Naším příjezdem domů však započal stejný týdenní pobyt německým studentům u nás v Česku. Ale o tom více až v závěru.

V pozdních večerních hodinách jsme vyrazili na dlouhou cestu autobusem. Naší první zastávkou bylo hned největší a hlavní město Německa-Berlín. Dorazili jsme brzy ráno, což se nakonec ukázalo jako výhodou a vydali jsme se za poznáním téměř prázdnými ulicemi. Naše kroky mířily k Braniborské bráně, což je jedna z nejznámějších a ikonických památek Berlína. Přes světoznámou třídu Unter den Linden (Pod lipami) jsme došli až k Berlínské televizní věži. Výška této věže nám umožnila velkolepý pohled na celou krásu a velikost města. Po obědové pauze jsme navštívili budovu Říšského sněmu (Reichstag). V současné době se v budově nachází sídlo německého spolkového sněmu a od roku 1994 se zde koná každých pět let Spolkové shromáždění, které volí prezidenta Spolkové republiky Německo. Zbytek dne jsme zaplnili společenskými aktivitami na nedaleké ubytovně.

Druhého dne, opět plní sil po vydatné snídani, jsme se byli podívat na zámek Charlottenburg. Po zajímavé exkurzi jsme nahlédli i do přilehlých zahrad. Po krátké procházce jsme městskou dopravou přejeli do samotného srdce západního Berlína, kde jsme na vlastní oči byli svědky následků bombardování z druhé světové války. Pamětní kostel císaře Viléma byl tímto bombardování značně zasažen a jeho prohlídka byla vskutku nezapomenutelná. Stejně jako návštěva Berlínské katedrály, která byla velkolepá, plná úžasné a majestátní atmosféry. Poslední zastávkou byl ostrov muzeí na řece Sprévě. Následoval návrat na ubytovnu, kde na nás čekala večeře a poslední noc v Berlíně.

Následující den nás po snídani autobus převezl do města Postupim. Mezi kulturní dominanty toho města patří rokokový zámek Sanssouci umístěný v nádherném rozsáhlém parku a tzv. „malá“ Braniborská brána. Obě tyto památky jsme navštívili a naše cesta pokračovala dále.

Další zastávka byla palác Cecilienhof. Návštěva nás zaujala více historicky než architektonicky, poněvadž se zde konala Postupimská konference v roce 1945.

Přes noc jsme dojeli do Kolína nad Rýnem. Jedná se o další velmi kulturně významné město Německa. Dóm neboli katedrála svatého Petra, byla naším jednoznačným místem, které jsme museli navštívit. Prohlídka byla vskutku okouzlující, hlavně výšlap až do vrcholku věže ve výšce 157 metrů. Po několika stovkách schodů na nás čekal dokonalý výhled po celém okolí. Počasí nám přálo a rozhled byl opravdu neskutečný. Potom co jsme se pokochali touto krásou, jsme se nalodili na výletní loď. Na odpočinkové hodinové plavbě jsme načerpali energii na procházku po Kolínské ZOO. Která byla hezká a moderně zařízená s velkým počtem exotických zvířat. Návrat do ubytování byl zpestřen lanovkou, která nás přes řeku Rýn převezla.

Po celém dni stráveném v Kolíně nás čekal den plný zábavy v nedalekém zábavním parku Phantasialand. Tento den si užil úplně každý, díky velkému výběru atrakcí. Všichni si odnesli spoustu adrenalinových zážitků a odpočinuli si po dlouhých kulturních prohlídkách.

Naše poslední zastávka byla u naší partnerské školy ve Wetzlaru. Společně jsme odprezentovali náš projekt „čtyřkolka na aku pohon“. Po prezentaci došlo i na prohlídku tamní školy včetně oběda ve školní jídelně. Odpoledne jsme věnovali prohlídce historického centra města, známého pod názvem Altstadt.

Poslední den v Německu jsme stihli navštívit zámek Braunfels nedaleko Wetzlaru. Poté k nám nastoupili do autobusu němečtí studenti a společně jsme se vydali směrem domů. Německé studenty čekala prohlídka naší školy, historické skvosty Olomouce a samozřejmě návštěva hlavního města Prahy.

Navzdory dlouhému cestování autobusem stál tento pobyt v Německu opravdu za to. Díky perfektně připravenému programu naší třídní učitelkou paní Janečkovou proběhlo vše bez komplikací a opravdu jsme si to všichni náramně užili.

Filip Peřina, MS 3. A