Zahraniční spolupráce V. – 2017/2019

Pavel MichalíkLutín - Wetzlar

Název projektu:

„Zelená zásuvka – Malé větrné elektrárny“

Číslo projektu: 2017-1-DE03-KA219-035560_1
Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

 

Mezinárodní spolupráce mezi Sigmundovou SŠs, Lutín a Werner von Siemens Schule Wetzlar, SRN se uskutečňuje za finanční podpory Národní agentury pro evropské vzdělávací programy. Jedná se o dlouhodobý mezinárodní projekt, v jehož rámci se žáci obou škol účastní 14denních výměnných pobytů. Cílem projektu je přispívat ke sbližování obou sousedících států, navazování nových kontaktů a rozvíjení spolupráce mezi mladými lidmi. Ve šk. roce 2017/18 proběhl jubilejní dvacátý ročník výměny žáků, v následujícím roce 2018/19 pak jedenadvacátý.

Ve dnech 29. září – 5. října 2017
hostila naše škola žáky a pedagogy z Werner von Siemens Schule Wetzlar. Česko-německé skupinky žáků pracovaly na Evropském projektu – „Zelená zásuvka – Malé větrné elektrárny“ –  podtéma „Třílistový rotor“.

Studenti čtyř týmů navrhli, vyrobili a smontovali funkční model větrné elektrárny s třílistovým rotorem. Každý tým byl složen ze žáků pracujících v následujících skupinách:

 1. CAD – návrh a kreslení v programu INVENTOR 10 PROFESIONAL
 2. CNC – na základě výkresů výroba modelů na CNC frézce
 3. Dílna – dokončovací práce a montáž modelů
 4. Dokumentace – průběžná dokumentace činnosti během celého pobytu v POWER POINTU.

Součástí práce na projektu byla celá řada společných aktivit:

 • Prohlídka Olomouce
 • Aktivity v Lanovém centru PROUD v Olomouci
 • Výšlap na Kosíř
 • Exkurze do strojírenské firmy
 • Víkendový výlet do Prahy

 

Ve dnech 8. – 18. dubna 2018
se uskutečnila výměna našich studentů ve Wetzlaru. Náplní celého pobytu byla týmová práce jednotlivých skupin – společné plánování, projektové učení a komunikace. Pokračovalo se v práci na projektu – „Zelená zásuvka – Malé větrné elektrárny“ – podtéma „Rotor Savonius“.

Žáci byli opět rozděleni do týmů, jejichž úkolem bylo navržení, výroba a montáž modelu větrné elektrárny s rotorem „Savonius“. Závěrečné prezentace jak v Lutíně, tak i ve Wetzlaru byly předneseny v angličtině. Celý projekt byl prezentován v rámci třídních schůzek, dnů otevřených dveří, publikován v místním tisku a na webových stránkách školy.

Součástí práce na projektu byla celá řada společných aktivit:

 • Prohlídka Wetzlaru
 • Volnočasové aktivity u Dutenhofener See
 • Exkurze ve firmě Buderus
 • Relax v bazénu Laguna v Asslaru
 • Adrenalin v lanovém centru ve Wetzlaru
 • Návštěva zámku v Braunfelsu
 • Prohlídka dolů na železnou rudu Grube Fortuna
 • Exkurze ve firmě Satisloh
 • Společné grilování českých, německých a polských studentů

 

Ve dnech 16 září – 28. září 2018
se uskutečnila výměna našich studentů ve Wetzlaru. Náplní celého pobytu byla týmová práce jednotlivých skupin – společné plánování, projektové učení a komunikace. Pokračovalo se v práci na projektu – „Zelená zásuvka – Malé větrné elektrárny“ – podtéma „Větrné elektrárny s rotorem Darrieus“.

Studenti čtyř týmů navrhli, vyrobili a smontovali funkční model větrné elektrárny s rotorem „Darrieus“. Každý tým byl složen ze žáků pracujících v následujících skupinách:

 1. CAD – návrh a kreslení v programu INVENTOR 10 PROFESIONAL
 2. CNC – na základě výkresů výroba modelů na CNC soustruhu a frézce
 3. Dílna – dokončovací práce a montáž modelů větrné elektrárny
 4. Dokumentace – průběžná dokumentace činnosti během celého pobytu v POWER POINTU

Součástí práce na projektu byla celá řada společných aktivit:

 • Prohlídka Wetzlaru
 • Návštěva pláže u Dutenhofener See
 • Aktivity v lanovém centru v Giessenu
 • Projížďka na lodičkách po řece Lahn
 • Relax v bazénu Laguna v Asslaru
 • Výlet do Frankfurtu nad Mohanem
 • Exkurze ve firmě Oculus
 • Společná večeře účastníků projektu

 

Ve dnech 2 – 11. dubna 2019
hostila naše škola žáky a pedagogy z Werner von Siemens Schule Wetzlar. Česko-německé skupinky žáků pracovaly na Evropském projektu – „Zelená zásuvka – Malé větrné elektrárny“ –  podtéma „Axiální větrné elektrárny“.

Žáci byli opět rozděleni do 4 týmů, jejichž úkolem bylo navržení, výroba a montáž funkčního modelu axiální větrné elektrárny. Závěrečné prezentace jak v Lutíně, tak i ve Wetzlaru byly předneseny v angličtině. Celý projekt byl prezentován v rámci třídních schůzek, dnů otevřených dveří, publikován v místním tisku a na webových stránkách školy.

Součástí práce na projektu byla celá řada společných aktivit:

 • Prohlídka Olomouce
 • Aktivity v Lanovém centru PROUD v Olomouci
 • Výšlap na Kosíř
 • Exkurze do strojírenské firmy
 • Víkendový výlet do Prahy