Lutín – Wetzlar 2013 – 2015

Pavel MichalíkLutín - Wetzlar

Název projektu:

„A New Look at Alternative Energies“

Číslo projektu: COM – BP – 2013 – 034
Doba realizace projektu: 1. 9. 2013 – 31. 8. 2015

Mezinárodní spolupráce mezi Sigmundovou SŠs, Lutín a Werner von Siemens Schule Wetzlar, SRN se uskutečnila za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Národní agentury pro evropské vzdělávací programy.

Jedná se o dlouhodobý mezinárodní projekt, v jehož rámci se žáci obou škol účastní 14denních výměnných pobytů. Cílem projektu je přispívat ke sbližování obou sousedících zemí, navazování nových kontaktů a rozvíjení spolupráce mezi mladými lidmi. Ve školním roce 2013/14 proběhl v pořadí již šestnáctý ročník výměny žáků, v následujícím roce 2014/15 pak sedmnáctý.

 

30. září – 10. října 2013
hostila naše škola žáky a pedagogy z Werner von Siemens Schule Wetzlar. Česko-německé skupinky žáků pracovaly na Evropském projektu – „A New Look at Alternative Energies“ – podtéma „Vodní elektrárna“.

Studenti čtyř týmů navrhli, vyrobili a smontovali model elektráren. Každý tým byl složen ze žáků pracujících v následujících skupinách:

 1. CAD – návrh a kreslení v programu INVENTOR 10 PROFESIONAL
 2. CNC – na základě výkresů výroba modelů na CNC soustruhu a frézce
 3. Dílna – dokončovací práce a montáž modelů hodin
 4. Dokumentace – průběžná dokumentace činnosti během celého pobytu v POWER POINTU

Součástí práce na projektu byla celá řada společných aktivit:

 • Prohlídka Olomouce
 • Výlet do ZOO Svatý Kopeček
 • Ekologická exkurze do Sluňákova a Litovelského Pomoraví
 • Výlet do Vídně
 • Návštěva stanice Hasičského záchranného sboru v Prostějově
 • Exkurze do vodní elektrárny „Hučák“ v Hradci Králové“
 • Víkendový výlet do Prahy
 • Aktivity v Lanovém centru PROUD v Olomouci

 

22. březen – 4. duben 2014
Proběhla výměna našich studentů ve Wetzlaru. Náplní celého pobytu byla týmová práce jednotlivých skupin – společné plánování, projektové učení, komunikace. Pokračovalo se v práci na projektu – „A New Look at Alternative Energies“ – podtéma „Větrná elektrárna“.

Žáci byli opět rozděleni do 4 týmů, jejichž úkolem bylo navržení, výroba a montáž modelů větrné elektrárny. Závěrečné prezentace jak v Lutíně, tak i ve Wetzlaru, byly předneseny v angličtině. Celý projekt byl prezentován v rámci třídních schůzek, dnů otevřených dveří, publikován v místním tisku a na webových stránkách školy.  Práce na projektech se zúčastnilo 20 žáků Sigmundovy SŠs, Lutín a 20 žáků WvSS Wetzlar.

Součástí práce na projektu byla celá řada společných aktivit:

 • Prohlídka Wetzlaru
 • Adrenalin na lezecké stěně
 • Návštěva muzea matematiky a hlavolamů v Giessenu
 • Prohlídka hasičské techniky ve Wezlaru
 • Návštěva muzea řemesel v Rüsselheimu
 • Výlet do Frankfurtu nad Mohanem
 • Návštěva Marburgu
 • Večerní relax v bazénu Laguna v Asslaru

 

6.  říjen – 16. říjen 2014
Hostila naše škola žáky a pedagogy z Werner von Siemens Schule Wetzlar. Česko-německé skupinky žáků pracovaly na Evropském projektu – „A New Look at Alternative Energies“ – podtéma „Tepelná elektrárna“. Studenti byli rozděleni do čtyř týmů, úkolem bylo navrhnout a vyrobit funkční model parní elektrárny. Každý tým byl složen ze žáků pracujících v následujících skupinách:

 1. CAD – návrh a kreslení v programu INVENTOR 10 PROFESIONAL
 2. CNC – na základě výkresů výroba modelů na CNC soustruhu a frézce
 3. Dílna – dokončovací práce a montáž modelů hodin
 4. Dokumentace – průběžná dokumentace činnosti během celého pobytu v POWER POINTU

Součástí práce na projektu byla celá řada společných aktivit:

 • Exkurze v historické parní vodárně v Olomouci Chválkovicích
 • Návštěva Olomouce
 • Výšlap na Kosíř
 • Exkurze na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně
 • Návštěva muzea v Lošticích
 • Víkendový výlet do Prahy
 • Aktivity v Lanovém centru PROUD v Olomouci

 

13. duben – 24. duben 2015
Proběhla výměna našich studentů ve Wetzlaru. Náplní celého pobytu byla týmová práce jednotlivých skupin – společné plánování, projektové učení, komunikace. Pokračovalo se v práci na projektu – „A New Look at Alternative Energies“ – podtéma „Fotovoltaická elektrárna“. Žáci byli opět rozděleni do 4 týmů, jejichž úkolem bylo navržení, výroba a montáž modelů napájených fotovoltaickými zdroji. Závěrečné prezentace jak v Lutíně, tak i ve Wetzlaru, byly předneseny v angličtině. Práce na projektech se zúčastnilo 20 žáků Sigmundovy SŠs, Lutín a 20 žáků WvSS Wetzlar. Celý projekt byl prezentován v rámci třídních schůzek, dnů otevřených dveří, publikován v místním tisku a na webových stránkách školy.

Součástí práce na projektu byla celá řada společných aktivit:

 • Prohlídka Wetzlaru
 • Návštěva technického muzea Speyer
 • Odborná exkurze ve firmě SolarWorld
 • Výlet do Kolína nad Rýnem
 • Zábava na adrenalinových atrakcích ve Phantasialandu
 • Prohlídka historického městečka Limburg