Lutín – Wetzlar 2011 – 2013

Pavel MichalíkLutín - Wetzlar

Partnerství škol Comenius

Název projektu: „Čas a životní prostředí“

Číslo projektu: COM – BP – 2011 – 021
Doba realizace projektu: 1. 9. 2011 – 31. 8. 2013

Mezinárodní spolupráce mezi Sigmundovou SŠs, Lutín a Werner von Siemens Schule Wetzlar, SRN se uskutečnila za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Národní agentury pro evropské vzdělávací programy.

Jedná se o dlouhodobý mezinárodní projekt, v jehož rámci se žáci obou škol účastní 14denních výměnných pobytů. Cílem projektu je přispívat ke sbližování obou sousedících zemí, navazování nových kontaktů a rozvíjení spolupráce mezi mladými lidmi. Ve šk. roce 2011/12 proběhl v pořadí již čtrnáctý ročník výměny žáků.

 

26. září – 6. října 2011
Proběhla první část projektu, kdy skupina německých studentů a učitelů navštívila Lutín.

Studenti čtyř týmů navrhli, vyrobili a smontovali model analogových hodin. Každý tým byl složen ze žáků pracujících v následujících skupinách:

 1. CAD – návrh a kreslení v programu INVENTOR 10 PROFESIONAL
 2. CNC – na základě výkresů výroba modelů na CNC soustruhu a frézce
 3. Dílna – dokončovací práce a montáž modelů hodin
 4. Dokumentace – průběžná dokumentace činnosti během celého pobytu v POWER POINTU

Součástí práce na projektu byla celá řada společných aktivit:

 • Prohlídka Olomouce
 • Víkendový výlet do Prahy
 • Ekologická exkurze do Sluňákova
 • Aktivity v Lanovém centru v Olomouci
 • Návštěva hradu Bouzov a Javoříčských jeskyní
 • Společná večeře a utkání v boulingu
 • Výlet do Wezlaru a návštěva Tropického ostrova

 

15. dubna – 28. dubna 2012
Proběhl výměnný pobyt našich žáků ve Wetzlaru. Náplní celého pobytu byla týmová práce jednotlivých skupin – společné plánování, projektové učení, komunikace. Pokračovalo se v práci na projektu – „Čas a životní prostředí“ Žáci byli opět rozděleni do 4 týmů, jejichž úkolem bylo navržení, výroba a montáž kyvadlových hodin.  závěrečné prezentace jak v Lutíně, tak i ve Wetzlaru, byly předneseny v angličtině. Práce na projektech se zúčastnilo 20 žáků Sigmundovy SŠs, Lutín a 20 žáků WvSS Wetzlar. Celý projekt byl prezentován v rámci třídních schůzek, dnů otevřených dveří, publikován v místním tisku a na webových stránkách školy.

Součástí práce na projektu byla celá řada společných aktivit:

 • Prohlídka Wetzlaru
 • Návštěva bazénu Laguna v Asslaru
 • Výlet do Braunfesu
 • Výlet do Kolína nad Rýnem
 • Zábava na adrenalinových atrakcích ve Phantasialandu
 • Aktivity v lanovém centru ve Wetzlaru
 • Návštěva Tropického ostrova

 

1. října – 11. října 2012
H
ostila naše škola žáky a pedagogy z Werner von Siemens Schule Wetzlar. Česko-německé skupinky žáků pracovaly na Evropském projektu – „Čas a životní prostředí“. Studenti byli rozděleni do čtyř týmů. Žáci tří týmů navrhli a vyrobili funkční model analogových hodin. Žáci čtvrtého týmu realizovali reálné sluneční hodiny v Parčíku přátelství v areálu školy.

Součástí práce na projektu byla celá řada společných aktivit:

 • Prohlídka Olomouce
 • Návštěva ZOO Svatý Kopeček
 • Návštěva stanice Hasičského záchranného sboru v Prostějově
 • Aktivity v Lanovém centru PROUD v Olomouci
 • Víkendový výlet do Prahy

 

 

6. dubna – 19. dubna 2013

Proběhla výměna našich studentů ve Wetzlaru. Náplní celého pobytu byla týmová práce jednotlivých skupin – společné plánování, projektové učení, komunikace. Pokračovalo se v práci na projektu – „Čas a životní prostředí“. Žáci byli opět rozděleni do 4 týmů, jejichž úkolem bylo navržení, výroba a montáž digitálních  hodin, zobrazujících čas v binárním kódu. Závěrečné prezentace jak v Lutíně, tak i ve Wetzlaru, byly předneseny v angličtině. Práce na projektech se zúčastnilo 20 žáků Sigmundovy SŠs, Lutín a 20 žáků WvSS Wetzlar. Celý projekt byl prezentován v rámci třídních schůzek, dnů otevřených dveří, publikován v místním tisku a na webových stránkách školy.

Součástí práce na projektu byla celá řada společných aktivit:

 • Prohlídka Wetzlaru
 • Prohlídka divadla v Giessenu
 • Výlet do Weilburgu
 • Fotbalové utkání s portugalskými a polskými žáky
 • Výlet do Kolína nad Rýnem
 • Zábava na adrenalinových atrakcích ve Phantasialandu
 • Plavba do města Linz na Rýnu
 • Návštěva Bonnu
 • Seznámení se základními golfovými technikami