Lutín – Wetzlar 2010 – 2011

Pavel MichalíkLutín - Wetzlar

   

Partnerství škol Comenius

Název projektu: „Transporter“

Mezinárodní spolupráce mezi Sigmundovou SŠs, Lutín a Werner von Siemens Schule Wetzlar, SRN se uskutečnila za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Národní agentury pro evropské vzdělávací programy.

Jedná se o dlouhodobý mezinárodní projekt, v jehož rámci se žáci obou škol účastní 14denních výměnných pobytů. Cílem projektu je přispívat ke sbližování obou sousedících zemí, navazování nových kontaktů a rozvíjení spolupráce mezi mladými lidmi. Ve šk. roce 2010/11 proběhl v pořadí již třináctý ročník výměny žáků.

27. září – 7. října 2010
Proběhla první část projektu – pobyt žáků a pedagogů z Werner von Siemens Schule Wetzlar v Lutíně. Česko-německé skupinky žáků pracovaly na Evropském projektu – „Transporter“. Čtyři týmy plánovaly, konstruovaly, vyráběly a montovaly přívěs transportéru. Každý tým byl sestaven z žáků pracujících v následujících skupinách:

 1. CAD – návrh a kreslení v programu INVENTOR 10 PROFESIONAL
 2. CNC – na základě výkresů výroba modelů na CNC soustruhu a frézce
 3. Dílna – dokončovací práce a montáž modelů
 4. Dokumentace – průběžná dokumentace činnosti během celého pobytu v POWER POINTU

 

Součástí práce na projektu byla celá řada společných aktivit:

 • Prohlídka Olomouce
 • Víkendový výlet do Prahy
 • Exkurze v pivovaru Litovel
 • Aktivity v Lanovém centru v Olomouci
 • Návštěva hradu Bouzov a Javoříčských jeskyní

 

2. května – 13. května 2011
Proběhla druhá část projektu – pobyt našich studentů ve Wetzlaru. Náplní celého pobytu byla týmová práce jednotlivých skupin – společné plánování, projektové učení, komunikace. Téma projektu bylo „Portálový jeřáb“. Žáci byli opět rozděleni do 4 týmů, jejichž úkolem bylo navržení, výroba a montáž portálového jeřábu. Práce na projektech se zúčastnilo 35 žáků Sigmundovy SŠs, Lutín a 22 žáků WvSS Wetzlar.

 

Součástí práce na projektu byla celá řada společných aktivit:

 • Prohlídka Wetzlaru
 • Výlet do Braunfesu
 • Aktivity v lanovém centru ve Wetzlaru
 • Návštěva dolů Grube Fortuna ve Wetzlaru
 • Plavba po řece Lahn
 • Návštěva Tropického ostrova