A trip to England!!!

SigmundovaAktuálně, Stalo se

Žáci druhých ročníků , v čele s paní učitelkou Kratochvílovou, se rozhodli opustit poklid domova a vyrazili do světa. Autobusem se vydali do Anglie. Cesta je to dlouhá, ale naše strojaře nic neodradí. Do Anglie dojeli a spoustu toho viděli…. Houses of Parliament, Westminster Bridge, Brihton Palace Pier, Buckinghamský palác, Oxford…..Projeli na člunu po Temži a v rodinách jim vařili móc dobře. Všichni se vrátili spokojeni a plni dojmů.