logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Výsledky přijímacího řízení pro maturitní obory - 1. kolo
Konečné výsledky přijímacího řízení pro maturitní obory:

23-45-L/01 Mechanik seřizovač CNC
23-45-L/01 Mechanik seřizovač CAD
23-43-L/51 Provozní technika

jsou zde

POUČENÍ

Vážení rodiče,

dnem zveřejnění výsledků pro maturitní obory (tj. 15. 6. 2020) je uchazeč přijat ke studiu. Toto přijetí je třeba následně potvrdit odevzdáním zápisového lístku. Termín odevzdání je do 5 pracovních dnů, to je do úterý 23. 6. 2020


Zápisový lístek můžete odevzdat na sekretariátu školy v čase pondělí až pátek od 8:00 do 14:00 h nebo dle dohody.

V případě nejasností volejte na telefon 585 757 711.Vzor zápisového lístku je ZDE

V Lutíně dne 15. 6. 2020

Mgr. Pavel Michalík, v. r.
ředitel školy

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace