logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Cvičné přijímací testy 2020
Pro zájemce o studium maturitních oborů v naší škole nabízíme možnost vyzkoušet si přijímací testy "nanečisto".

Registraci proveďte na níže uvedených odkazech.

Registrace uchazeče je NUTNÁ!

Termín: středa 29. 1. 2020

Čas: 8:50 – 11:50

Místo: budova Sigmundovy SŠs, Lutín

Registrace bude uzavřena v úterý 28. 1. 2020 ve 12:00 h!


Poplatek (náklady na kopírování testů, jejich opravu a administraci): 100,- Kč, bude vybírán na místě

Časový harmonogram:

08:50 – 09:10 ... prezence v učebně
09:10 – 09:30 ... instruktáž
09:30 – 10:30 ... cvičný test z Čj
10:30 – 10:40 ... přestávka
10:40 – 11:50 ... cvičný test z M

Povolené pomůcky: psací potřeby (ne mazatelné pero), rýsovací potřeby pro M

Výsledky obdrží uchazeči do 30. 1. 2020 na e-mailovou adresu, kterou zadají při registraci.

Poučení:

Registrací si zájemci rezervují místo v učebně a vytištěnou sadu testů. Zájemci bez registrace nebudou k testům připuštěni!

Odesláním registračních údajů dávají uchazeči souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely cvičných testů. Po vyhodnocení testů a odeslání výsledků budou tyto informace vymazány. Souhlas se zpracováním informací mohou uchazeči odvolat a požádat o vymazání údajů na e-mailu: prijimaci.rizeni@sigmundovaskola.cz

Registrace zde
Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace