logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Formuláře přihlášek pro 2019
Pro přijímací řízení na jaře 2018 (pro školní rok 2019/2020) platí následující formuláře přihlášek:

Přihláška pro denní studium SŠ

Vzor vyplnění přihlášky

Přihláška pro nástavbové studium

Informace k vyplnění přihlášky - CERMAT


Doporučený postup pro vyplnění:
Do formuláře pdf vyplnit všechny požadované údaje podle vzoru včetně obou vybraných oborů. Přihlášku dvakrát vytisknout a podepsat. Důležité je, aby pořadí oboru a škol bylo na obou přihláškách stejné. Určuje se podle něho pořadí konání přijímacích zkoušek a těžko lze konat v prvním termínu zkoušku na dvou školách současně.

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace