logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Výsledky 2. kola přijímacího řízení 2016/2017 MECHANIK SEŘIZOVAČ
Výsledky pro studijní obor MECHANIK SEŘIZOVAČ jsou ZDE


POUČENÍ

Vážení rodiče,

dnem přijetí přihlášky Vašeho syna (Vaší dcery) ke vzdělávání na naší škole jsem dle zákona 500/2004 Sb., správní řád, zahájil správní řízení.

Řízení je ukončeno vyvěšením výsledkové listiny, která nahrazuje rozhodnutí o přijetí. Připomínám nutnost doručit zápisový lístek, viz níže.

Zápisový lístek – dle školského zákona 561/2004 Sb., § 60a odst. 7

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (to je do 9. 6. 2016), zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Vzor zápisového lístku je ZDE

Informace pro přijaté uchazeče, kteří nenastupují bezprostředně po ukončení základní školy:
Zápisový lístek si vyzvedněte na:
KÚ Olomouckého kraje, Jeremenkova 40b, Olomouc, odbor školství, sportu a kultury
Mgr. Lucie Kropáčková, patro 10, kancelář 1015 tel. 585 508 559, e-mail: l.kropackova@kr-olomoucky.cz

V Lutíně dne 26. 5. 2016

Mgr. Pavel Michalík, v. r.
ředitel školy

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace