logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
Konečné oficiální výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dle platného zákona na webových stránkách v 0:00 h dne 22. 4. 2015, na úřední desce školy v 6:30 h dne 22. 4. 2015.

Výsledky centrálně zadávaných testů byly zaslány uchazečům, kteří sdělili e-mailovou adresu.

Blahopřejeme uchazeči s registračním číslem 139, který zvládl oba testy výborným způsobem, ČJ s percentilem 100% a M s percentilem 99,8%. To znamená jeden z nejlepších výsledků v rámci celé republiky.

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace