logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Konečné výsledky 2. kola přijímacího řízení 2013/2014
Konečné vyhodnocení přijímacího řízení studijního oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač CNC je zde.

K potvrzení úmyslu vzdělávat se na naší škole je nutné do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu odevzdat na sekretariátu školy (nebo předat k přepravě poště) zápisový lístek, tj. do 12. 6. 2013.Konečné vyhodnocení přijímacího řízení k učebním oborům je zde.

K potvrzení úmyslu vzdělávat se na naší škole je nutné do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu odevzdat na sekretariátu školy (nebo předat k přepravě poště) zápisový lístek, tj. do 5. 6. 2013.

Pokud uchazeč neodevzdá zápisový lístek v uvedeném termínu, vzdává se práva stát se žákem školy.


Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace