logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Výsledkové listiny přijímacího řízení 2012 - 3. kolo
Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů zde na webu nebo na úřední desce školy je podle současného znění školského zákona 561/04 Sb. v platném znění splněna oznamovací povinnost školy v rámci přijímacího řízení. K potvrzení přijetí ke studiu je třeba do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu odevzdat na sekretariátu školy (nebo předat k přepravě poště) zápisový lístek.

Podle školského zákona 561/2004 Sb. v platném znění § 60 odstavec (19) platí: Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Termínem doručení se v případě přijetí myslí zveřejnění na úřední desce školy a webu školy, u rozhodnutí o nepřijetí je to převzetí rozhodnutí nebo jeho doručení poštou nebo po uplynutí 5 pracovních dnů od uložení na poště v případě nezastižení adresáta.

Pokud uchazeč neodevzdá v uvedeném termínu zápisový lístek, tak se vzdává práva stát se žákem školy! Tato povinnost se netýká nástavbového studia.

V seznamech jsou uchazeči uvedeni pod registračními čísly, které uchazeči dostali v_informačním dopise (učební obory) nebo u dotazníkového šetření (studijní obory).

Průběžný seznam přijatých uchazečů na studijní obor Mechanik seřizovač 3. kolo

Seznam přijatých uchazečů na učební obory 3. kolo

Seznam přijatých uchazečů na nástavbový obor Provozní technika 3. kolo

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace