logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

32. maturitní ples
Dne 24. února 2012 proběhl na sále Společenského domu Sigma Group a.s. Lutín již 32. tradiční stužkovací maturitní ples Sigmundovy střední školy strojírenské Lutín. V_letošním školním roce máme ve škole tři končící ročníky. Dvě třídy maturitního čtyřletého studia oboru Mechanik seřizovač a jednu třídu nástavbového maturitního studia oboru Provozní technika. Již úvodní nástup první stužkované třídy MS 4. A společně s třídním učitelem Mgr. Tomášem Vaňkem – tanečně pohybové vystoupení – naznačil, že na plese se rozproudí živá zábava. I nástup třídy MS 4. B byl netradiční. Většina třídy byla před třídního Mgr. Jiřího Zdražila dotáhnuta třídními premianty svázaná lanem. Pak byla ohrožována palnými zbraněmi, dokud neslíbila, že se bude ze všech sil připravovat k maturitní zkoušce. Teprve potom byli studenti této třídy připuštěni ke stužkování.

Poslední třídou byla nástavbová Provozní technika. Polovinu naší třídy tvoří starší studenti, kteří studují při zaměstnání, proto i náš nástup byl mnohem klidnější a důstojnější.

Ještě než začala volná zábava, shlédli jsme předtančení a pak již následoval tanec. Kolem půlnoci se losovala bohatá tombola. Mnozí jsme si odnášeli nečekané dary.

Pořadatelům patří velký dík za výbornou práci a doufám, že více jak čtyři stovky hostů, včetně milých hostů z řad učitelů a studentek z partnerské školy Werner von Siemens z Wetzlaru, z plesu odešli spokojené.

PhDr. Alena Mašláňová
třídní učitelka PT 2.


Maturanti MS 4. A


Maturanti MS 4. B


Maturanti PT 2


Výhra - samé pivo!

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace