logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Ocenění projektu Lutín - Wetzlar
Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín a partnerská škola Werner von Siemens Schule Wetzlar dosáhly za svou dlouholetou spolupráci výrazného ocenění.
Konference ministerstev kultury SRN (*) vyhlásila náš společný projekt The Creation of a Storage, Transport and LOADING UNIT for Industrial, Mass and Container Goods (Tvorba modelu přepravníkové nakládací jednotky) jako nejlepší projekt programu COMENIUS za leden 2012. Toto ocenění je udělováno za každý měsíc od roku 2010. Jednoduchým výpočtem lze určit, že k dnešnímu datu existuje v celém Německu 25 škol a jejich zahraničních partnerů, které toto ocenění získaly. Slavnostní předání ceny proběhlo 31. 1. 2012 v partnerské škole ve_Wetzlaru.
Slavnostní předání ocenění zahájil zástupce školní inspekce StD Matthias Riedesel.


Následovalo předání ocenění ředitelům obou škol.


Oba ředitelé škol, Pavel Michalík a Michael Diehl, pak stručně vyhodnotili projekt a poděkovali svým kolegům za výborné výsledky.


Prezentace projektu německými studenty.


Prezentace české strany


byla na profesionální úrovni.


Naše žáky zastupovali Martin Provaz a Jakub Valenta z MS 3. A.


Jejich příprava na vystoupení byla velmi pečlivá.


Na závěrečné slavnostní večeři se mimo jiné probírala další spolupráce obou škol.


(*) Poznámka:
V SRN neexistuje spolkové ministerstvo školství. Tuto oblast spravuje 16 zemských ministerstev kultury. V rámci celého Německa je pak nejvyšším orgánem jejich stálá konference.

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace