logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

SCHOLARIS 2011 - Olomouc

16. ročník prezentační výstavy oborů vzdělávání středních škol Olomouckého kraje pro školní rok 2012/2013 se uskutečnil ve dnech 23.- 24.listopadu 2011 na Střední škole polytechnické v Olomouci. Slavnostní zahájení výstavy proběhlo za účasti vystavovatelů, pozvaných hostů a představitelů veřejného života Olomouckého kraje. Mezi 86-ti vystavovateli se výrazně prosadila Sigmundova SŠ strojírenská Lutín. O tom svědčí poměrně velký zájem ze stran žáků ZŠ a jejich rodičů o studijní a učební obory naší školy. Tento nevšední zájem je výsledkem dlouholeté spolupráce s českými a ve větší míře i zahraničními firmami. V době, kdy roste nezaměstnanost, nabízíme žákům ZŠ studijní a učební obory, které nacházejí uplatnění v podnikatelské sféře. Součástí výstavy byly ukázky prací žáků ZŠ a SŠ. Pořadatel soutěže, Okresní hospodářská komora Olomouc vyhodnotila nejlepší práce. Na 1. místě v soutěži SŠ se umístil „Motocykl “, výrobek našich žáků pod vedením učitelů odborného výcviku. Všem, kteří se podíleli na realizaci výrobku, k dosaženému úspěchu blahopřejeme.
Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace