logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Osvědčení Hospodářské komory ČR
Zástupci HK se pravidelně zúčastňují závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek, kde posuzují odbornou úroveň znalostí žáků. Ve šk. roce 2010/11 obdrželi 3 žáci studijního oboru Mechanik seřizovač a 1 žák učebního oboru Obráběč kovů „Osvědčení HK ČR“, udělované nejlepším absolventům, kteří splnili přísná kriteria pro dosažení výsledků jak v oblasti teorie, tak i praxe. V pátek 14. října jim byla v Praze zástupci HK tato osvědčení slavnostně předána. Současně obdržela Sigmundova střední škola strojírenská za vysokou úroveň praktické přípravy „Čestné uznání HK ČR“.


Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace