logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Slavnostní předání Osvědčení Hospodářské komory
V úterý 12. října 2010 bylo na základě výsledků závěrečných a maturitních zkoušek konaných v závěru školního roku 2009/2010 slavnostně předáno v Kongresovém sále Hospodářské komory České republiky v Praze OSVĚDČENÍ HK ČR a zároveň EUROPASS nejlepším absolventům Sigmundovy střední školy strojírenské v Lutíně. Vyhodnocení studenti splnili všechny podmínky pro získání výše uvedených certifikátů. Po celou dobu studia museli mít na konci školního roku minimálně chvalitebnou známku z odborného výcviku a u maturitní nebo závěrečné zkoušky z praktické části známku výbornou. Přes všechna tato úskalí se podařilo získat osvědčení a europass těmto studentům:

- ve studijním oboru Mechanik seřizovač Martinu Valčíkovi

- v učebním oboru Obráběč kovů Jiřímu Švalbachovi

Na slavnostním předání byli přítomni zástupci Hospodářské komory ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Oceněným studentům blahopřejeme.

Ing. Oldřich Fojtek
V Lutíně dne 18. 10. 2010

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace